Zamknij
REKLAMA

Jak właściwie informować pracownika o PPK?

13:54, 31.12.2019 | materiały partnera

Pracownicze Plany Kapitałowe już funkcjonują w największych przedsiębiorstwach zatrudniających więcej niż 250 pracowników. Z początkiem 2020 roku PPK wdrożą mniejsze firmy. Ich właściciele będą musieli odpowiednio przygotować przedsiębiorstwo, podpisać umowy z instytucjami finansowymi, a także poinformować pracowników o nowym programie oszczędnościowym.

W pierwszych miesiącach działania Pracowniczych Planów Kapitałowych w dużych firmach poziom partycypacji ukształtował się na poziomie 39-42%. W przypadku większości przedsiębiorstw na udział w PPK decyduje się 20-69% z dominantą w przedziale 30-50%. To oznacza, że w zależności od sposobu liczenia, średni rzeczywisty poziom partycypacji w PPK na podstawie badanej grupy jest na poziomie 39-42%.

Dodatkowo badania Instytutu Emerytalnego i Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy pokazują, że udział pracowników w PPK jest wyższy w firmach, gdzie działają związki zawodowe - wynosi 45%. Jednocześnie na poziom partycypacji nie ma wpływu wielkość firmy. Dodatkowo okazuje się, że w przedsiębiorstwach gdzie większa liczba pracowników nie jest zatrudniona na etatach, lecz pracuje na umowy zlecenia, udział w PPK jest niższy.

– Obowiązek wdrożenia w firmie Pracowniczych Planów Kapitałowych spoczywa na pracodawcy. Jest on zobowiązany do podpisania w imieniu pracowników umów z instytucją finansową. To jednak nie wszystko – zauważa ekspert https://ppk.info/.

– Funkcjonowanie programu oszczędnościowego w firmie wiąże się również z dostosowaniem działu kadrowego i finansowego oraz poinformowaniem osób zatrudnionych o możliwości przystąpienia do PPK. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne, jednak automatycznie są do niego zapisywani wszyscy pracownicy. Rzetelny program edukacyjny, przygotowany przez pracodawcę lub instytucję finansową, może pozytywnie wpłynąć na frekwencję PPK – podkreśla ekspert.

Informacje o PPK ważne dla pracownika

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny i długoterminowy program oszczędnościowy, który ma zwiększyć bezpieczeństwo finansowe Polaków i zapewnić im dodatkowe środki po zakończeniu aktywności zawodowej. W ramach systemu dla każdego pracownika zostanie utworzone konto, na które będą wpływały składki z jego wynagrodzenia, od pracodawcy oraz od państwa.

Podstawowa wpłata zatrudnionego to 2% wynagrodzenia brutto. Może on jednak płacić dodatkowe 2%. Składka od pracodawcy została ustalona na poziomie 1,5% pensji brutto pracownika. Może ona wzrosnąć o kolejne 2,5%. Każdy, kto zapisze się do PPK i pozostanie w nim minimum trzy miesiące, otrzyma wpłatę powitalną od państwa w wysokości 250 zł. Dla pracowników, którzy będą oszczędzać dłużej w programie, ustalono również dopłaty roczne w wysokości 240 zł.

Wpłacone z trzech źródeł środki trafią na rachunek, którym będzie zarządzała instytucja finansowa. Oszczędności będą inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty, których polityka będzie zmieniała się w zależności od wieku uczestnika PPK. Im bliżej będzie do ukończenia przez pracownika 60. roku życia, oznaczającego możliwość wypłaty oszczędności, tym polityka inwestycyjna będzie ostrożniejsza. Przez cały okres oszczędzania środki będą inwestowane głównie w akcje lub obligacje skarbowe.

Jak przeprowadzić kampanię informacyjną o PPK?

To na pracodawcy spoczywa obowiązek informowania pracowników, jak działa PPK i jakie korzyści zyska zatrudniony, uczestnicząc w programie. Podmiot zatrudniający nie może zniechęcać osób aktywnych zawodowo do udziału w systemie, ponieważ może to dotrzeć do Państwowej Inspekcji Pracy, która zbiera dane o frekwencji w PPK. Warto wiedzieć, że każdy, kto nakłania uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania, podlega karze finansowej w postaci grzywny w wysokości 1,5% funduszu wynagrodzeń danego podmiotu zatrudniającego.

Przeprowadzeniem kampanii informacyjnej o PPK może zająć sam pracodawca, może również wyznaczyć osobę z działu kadr odpowiedzialną za takie szkolenie. Po wybraniu instytucji finansowej podmiot zatrudniający może także zwrócić się do niej z prośbą o wsparcie w kampanii informacyjnej. W takim przypadku organizacja zarządzająca PPK na podstawie otrzymanych danych o firmie powinna zaproponować odpowiedni rodzaj szkolenia.

Kampania informacyjna może polegać również na wydrukowaniu ulotek i rozdaniu ich wśród załogi. W gablotach informacyjnych mogą znaleźć się plakaty zawierające podstawowe informacje o programie. We współpracy z instytucją finansową pracodawca może przygotować cyfrowe źródła informacji, które mogą być dystrybuowane przez Internet, mailing oraz media społecznościowe. Niektóre podmioty zarządzające PPK mają także własnych ekspertów, którzy udzielają pracownikom porad i informacji za pośrednictwem infolinii. Dzięki temu każdy zainteresowany może zadzwonić i otrzymać wyczerpujące informacje o PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe to nowe rozwiązanie oszczędnościowe w Polsce, którego wdrażanie zakończy się w 2021 roku. Obecne dane udziału partycypacji w PPK wskazują na to, że pracownicy są zainteresowani uczestnictwem w systemie. Jednak dopiero po kilku latach działania programu będzie można stwierdzić, czy PPK jest sukcesem, który zapewni bezpieczeństwo finansowe Polakom na emeryturze.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
© gorlice24.pl | Prawa zastrzeżone