Zamknij
REKLAMA

Kiedy wypowiedzenie umowy o pracę wymaga uzasadnienia?

10:59, 02.08.2019 | materiały partnera

Rozwiązaniu umowy o pracę towarzyszy często jej wypowiedzenie. Nie zawsze pracodawca uzasadniania swoją decyzję. Okazuje się, że w określonych przypadkach nie ma takiego obowiązku. Kiedy pracownik powinien domagać się od szefa uzasadnienia decyzji o wręczeniu mu wypowiedzenia pracy?

Tylko przy umowie o pracę na czas nieokreślony

Swoją decyzję o wręczeniu pracownikowi wypowiedzenia pracy pracodawca ma obowiązek uzasadnić jedynie w przypadku, gdy kontrakt pomiędzy nimi zawarty został na czas nieokreślony. Umowa o pracę terminowa może zostać rozwiązana bez podania przyczyny.

Bez względu na czas zatrudnienia – określony lub nie, zasada braku uzasadnienia dezycji obowiązuje w przypadku wymówienia pracy. Pracownik nie ma obowiązku wskazywania powodów, dla których postanowił zrezygnować z dotychczasowej pracy.

Formalności

W zależności od tego, ile czasu pracownik przepracował u danego pracodawcy, obowiązuje go różny okres wypowiedzenia pracy. Mogą to być dwa tygodnie, miesiąc lub trzy miesiące. W każdym przypadku wypowiedzenie powinno trafić do niego w formie pisemnej z uwzględnieniem daty zakończenia stosunku pracy i długości okresu wypowiedzenia oraz pouczeniem o odwołania się do sądu pracy.

Ostatnie rozliczenie wynagrodzenia

Formalnością, jakiej nie uniknie żaden pracodawca wypowiadający pracę, jest rozliczenie wynagrodzenia pracownika. To nie tylko zarobki przysługujące z tytułu wykonania obowiązków zawodowych. Może to być również np. ekwiwalent za niewykorzystany urlop lub dni wolne przysługujące w ramach rozliczania się z pracy w godzinach nadliczbowych. W ustaleniu kwoty, jaką powinien wypłacić pracodawca, pomoże kalkulator wynagrodzeń.

Po kalkulator brutto i netto warto sięgnąć, by skontrolować wysokość obligatoryjnych składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zaliczek na podatek dochodowy. Na odchodnym można poprosić pracodawcę o wgląd do dokumentów i wyjaśnienie ewentualnych rozbieżności.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
© gorlice24.pl | Prawa zastrzeżone