Zamknij
REKLAMA

Skuteczne sposoby windykacji długów

14:44, 17.06.2019 | artykuł sponsorowany

Jeśli prowadzisz własną firmę to na pewno towarzyszą temu spore emocje. Z jednej strony masz poczucie satysfakcji, że coś budujesz i rozwijasz, z drugiej strony zapewne niebywale irytują Cię sytuacje, gdy za dobrze wykonaną pracę nie otrzymujesz wynagrodzenia. Dowiedz się jak poradzić sobie z problemem windykacji i jakie masz możliwości działania.

Sposoby windykacji długów

Wierzyciel domaga się od dłużnika spłaty długu, jednak nie wie jaki sposób byłby najskuteczniejszy w odzyskaniu swoich pieniędzy. Jest kilka sposobów na skuteczną windykację długów.

W wielu firmach zdarzają się sytuacje, gdy któryś z klientów opóźnia się z płatnością z tytułu wystawionej faktury. W takim przypadku konieczne jest podjęcie działań windykacyjnych. W zależności od tego jak bardzo dłużnik zwleka z płatnością i jaki jest aktualny stan windykowanej sprawy można podjąć różne działania i procedury windykacyjne.

Windykacja polubowna

Windykacja polubowna jest najszybszą i najłagodniejszą względem dłużnika formą windykacji. Wybierając windykację polubowną, możesz przesłać wezwanie do zapłaty, możesz negocjować z dłużnikiem namawiając go do zawarcia ugody i spłaty zaległych należności. Jeśli to nie pomoże to wówczas informujesz dłużnika o wystawieniu długu na giełdzie długów i o ewentualnych kolejnych krokach odzyskania długu.

„Windykacja polubowna jest czynnością o niskich kosztach, która jednocześnie nie psuje zbytnio Twoich relacji z dłużnikiem.” – mówi Bogusław Bieda z kancelarii Vindicat.pl.

Windykacja sądowa

Windykacja sądowa wiąże się już z podjęciem bezpośrednich czynności prawnych. Pierwszym krokiem, jaki musisz zrobić na tym etapie to złożenie pozwu do sądu lub e-sądu i uzyskanie nakazu zapłaty długu.

W przypadku, kiedy dłużnik nie reaguje na Twoje wezwanie do zapłaty i nie spłaca swojego długu, to należy rozpocząć windykację sądową. W tym przypadku masz do dyspozycji 3 rodzaje postępowania:

  • postępowanie nakazowe - sąd rozpatruje pozew wraz z dołączonymi do niego dokumentami i wydaje nakaz zapłaty. Rozprawa odbywa się bez udziału wierzyciela i dłużnika.
  • postępowanie upominawcze - odbywa się w taki sam sposób jak postępowanie nakazowe, jednak udokumentowanie roszczenia nie posiada zamkniętego wykazu dowodów.
  • postępowanie uproszczone - dłużnik oraz wierzyciel uczestniczą w rozprawach sądowych. W postępowaniu uproszczonym sąd wydaje wyrok z możliwością apelacji. Takie postępowanie może odbyć się m.in. w przypadku roszczenia wynikającego z umowy, której wartość nie przekroczyła 10 000 zł.

Windykacja sądowa może odbywać się również drogą elektroniczną. Dzięki EPU (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze), które zostaje uruchomione w momencie skierowania pozwu do e-sądu, możemy w bardzo prosty sposób rozpocząć windykację długów. Wystarczy wypełnić gotowy formularz, bez dołączania wszelkiej dokumentacji, która potrzebna jest w tradycyjnym postępowaniach sądowych.

Postępowanie sądowe wiąże się jednak z koniecznością pokrycia kosztów wniesienia pozwu i pokrycia ewentualnych kosztów rozprawy sądowej w przypadku gdyby dłużnik nie został zobowiązany do ich pokrycia.

Windykacja egzekucyjna

Windykacja egzekucyjna (komornicza) ma miejsce w przypadku, gdy pomimo wyroku sądu dłużnik nie zdecydował się na spłacenie długu. Windykacja komornicza polega na wykonaniu wyroku poprzez egzekucję komorniczą, która odbywa się na podstawie tytułu wykonawczego będącego tytułem egzekucyjnym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności.

W takim przypadku należy zwrócić się do kancelarii komorniczej i złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji. W takim przypadku komornik przystępuje do działania prowadząc egzekucję świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych bezpośrednio już z majątku dłużnika.

Rodzaje windykacji

Windykacja samodzielna

Proces windykacji długu można zlecić specjalistycznej firmie windykacyjnej lub można go przeprowadzić samodzielnie. Windykacja samodzielna polega na samodzielnym odzyskiwaniu długów zarówno w sposób polubowny, jak i sądowo-egzekucyjny. Wybierając taką formę windykacji, musisz jednak poświęcić dużo czasu oraz posiadać odpowiednią wiedzę prawną.

Windykacja samodzielna online

Rodzajem windykacji samodzielnej jest windykacja online. Polega ona na samodzielnym podejmowaniu działań windykacyjnych jednak ze wsparciem specjalistycznego oprogramowania. Pierwszym i największym obecnie w Polsce systemem jest Vindicat.pl.

Korzystając z windykacji online Vindicat.pl otrzymujesz zestaw narzędzi, dzięki którym masz możliwość wygenerowania najpotrzebniejszych dokumentów, które pozwolą Ci odzyskać Twój dług. Masz możliwość prowadzenia negocjacji z dłużnikiem, informujesz dłużnika o zaległości i podejmowanych krokach windykacji przez różne kanały komunikacji np. sms i e-mail, masz możliwość wygenerowania i złożenia pozwu do e-sądu lub sądu tradycyjnego, upublicznienia danych dłużnika, wystawienia jego długu na giełdę długów czy też wygenerowania dokumentów niezbędnych do zlecenia sprawy komornikowi.

„System Vindicat.pl otrzymał nagrodę za najlepszy produkt dla małych i średnich firm według rankingu Gazety Finansowej. Nasz system jest idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich firm, które wystawiają dużo faktur, chcą zautomatyzować procedurę windykacji i jednocześnie możliwie maksymalnie ograniczyć jej koszty.” – mówi Bogusław Bieda z Vindicat.pl.

Windykacja z pomocą firmy windykacyjnej

Jeśli nie masz czasu na prowadzenie samodzielnie windykacji lub kontrahent nie zapłacić większej kwoty to warto podjąć współpracę z firmą windykacyjną. Udzielają odpowiedniego pełnomocnictwa firmie masz pewność, że firma windykacyjna zajmie się odzyskaniem Twojego długu, podczas gdy Ty będziesz mógł poświęcić więcej czasu swojej firmie. Jest to rozwiązanie na pewno prostsze jednak jest ono nieco bardziej kosztowne w porównaniu do windykacji samodzielnej online.

Odzyskanie kosztów windykacji od dłużnika

Wnosząc sprawę windykacyjną do sądu, masz możliwość ubiegania się nie tylko spłaty swoich należności, ale również zwrotu poniesionych przez Ciebie kosztów windykacji. Nie musisz powiadamiać swojego dłużnika o takiej czynności. Wystarczy, że doliczysz do długu kwotę 40 euro. Taka kwota jest zgodna z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

(artykuł sponsorowany)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
© gorlice24.pl | Prawa zastrzeżone