Zamknij
REKLAMA

Kierowca musi uważać na pieszych - inaczej zapłaci odszkodowanie!

12:13, 23.07.2018 | materiał partnera
Skomentuj

Zasady prawidłowego poruszania się przez pieszych po drogach są przekazywane już od pierwszych lat edukacji szkolnej. W mediach nie brak także wielu kampanii społecznych mających na celu uświadomienie wszystkim użytkownikom dróg praw i obowiązków związanych z bezpieczeństwem pieszych, zasad ich prawidłowego zachowywania się na drodze, czy przeciwdziałania najbardziej typowym wypadkom z ich udziałem. Bardzo dobrze, że w wielu miejscach Polski elementy odblaskowe stały się standardem w ruchu pieszych – z pewnością przyczyniły się do tego także zamiany ustawowe wprowadzające w określonych okolicznościach obowiązek ich używania. Niestety nawet najlepsze rozwiązania prawne, czy najintensywniejsze kampanie społeczne nie są w stanie uchronić pieszego przed wypadkiem spowodowanym lekkomyślnością kierowcy i złamaniem przez niego obowiązujących zasad. Dlatego warto, aby każdy pieszy uczestnik ruchu drogowego znał swoje prawa.

Odpowiedzialność za szkodę obowiązuje także na drodze

Zgodnie z Kodeksem cywilnym każdy, kto wyrządził drugiemu szkodę obowiązany jest do jej naprawienia. Zasada ta ma charakter uniwersalny, a więc dotyczy wszystkich zdarzeń, z którymi wiąże się powstanie uszczerbku w majątku poszkodowanego poprzez działanie bądź zaniechanie sprawcy. Poza tym, w pewnych okolicznościach, można także żądać odszkodowania od określonej osoby nawet jeżeli nie ponosi ona bezpośredniej odpowiedzialności za zdarzenie powodujące szkodę. Te podstawowe zasady prawa cywilnego dotyczą również zdarzeń na drodze. Stąd też każdy pieszy, który został poszkodowany w wypadku drogowym może żądać od jego sprawcy stosownego odszkodowania i zadośćuczynienia. W praktyce roszczeń tych należy dochodzić najpierw od ubezpieczyciela, u którego kierujący pojazdem wykupił polisę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Trudna droga do uzyskania odszkodowania

Niestety, droga do uzyskania odszkodowania nie jest prosta. W przypadku wypadków, w którym poszkodowanym jest pieszy należy przede wszystkim dokładnie oszacować wysokość szkody, a więc doznanego uszczerbku na zdrowiu – tylko na tej podstawie można żądać wypłaty odszkodowania o określonej wysokości. Jak podkreśla specjalista z Kancelarii Kompensja oszacowanie wysokości uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym nie jest sprawą łatwą – wymaga określenia w jakim zakresie zdarzenie to doprowadziło do pogorszenia się stanu zdrowia poszkodowanego. To z kolei wymaga porównania w jakiej kondycji fizycznej znajdowała się ofiara wypadku przed i po zdarzeniu. Trzeba pamiętać, że sprawca wypadku komunikacyjnego odpowiada jedynie za normalne następstwa wypadku, a więc nie można żądać z tego tytułu odszkodowania za problemy zdrowotne niezwiązane bezpośrednio ze zdarzeniem powodującym szkodę. Niestety wielość czynników, które należy wziąć pod uwagę w procedurze odszkodowawczej sprawia, że łatwo tu o nadużycia, a przede wszystkim próbę wypłaty poszkodowanemu zaniżonego świadczenia. Dlatego warto w takich sprawach skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który będzie potrafił przedstawić ubezpieczycielowi odpowiednie argumenty i ewentualnie poprowadzi także sprawę sądową.

(materiał partnera)

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© gorlice24.pl | Prawa zastrzeżone