Zamknij
REKLAMA

Rozszerzona odpowiedzialność producentów opakowań - na czym ma polegać?

11:10, 15.10.2021 | materiały partnera

Dyrektywy unijne zobowiązują poszczególne państwa członkowskie do wprowadzania szeregu nowych rozwiązań, których celem jest m.in. zmiana podejścia do dbania o środowisko naturalne. Czym jest Rozszerzona Odpowiedzialność Producentów (ROP)? Czy zmiany będą mieć pozytywny wpływ na gospodarowanie odpadami i ułatwią ich skuteczne przetwarzanie oraz ponowne wykorzystanie? Odpowiadamy!

Jaki jest cel ROP?

Rozszerzona Odpowiedzialność Producentów opakowań związana jest z rosnącą dbałością o środowisko naturalne. Odnosi się ona przede wszystkim do osiągnięcia zadowalającego poziomu recyklingu poszczególnych frakcji odpadów. Zmiany zostały wprowadzone na mocy artykułu 8 ramowej dyrektywy w sprawie odpadów (2008/98/WE). Część przepisów zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Mechanizm Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta to jedno z narzędzi, które mają umożliwić wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie i osiągnięcie celów stawianych krajom członkowskim przez założenia gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) oraz Europejskiego Zielonego Ładu.

Do kogo trafią i jak będą mogły być wykorzystane środki z opłaty opakowaniowej?

Aż 80% środków pochodzących z opłaty opakowaniowej ma według założeń ROP trafić do gmin oraz związków międzygminnych. Środki te mają być przeznaczane na wydatki związane z odbieraniem, transportem oraz zbieraniem odpadów komunalnych. Co z tego wynika? Opłata opakowaniowa ma być wykorzystywana na gospodarowanie odpadami każdego rodzaju. 18% środków pochodzących z opłaty opakowaniowej trafi do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zostaną wykorzystane na realizację inwestycji umożliwiających odpowiedzialne gospodarowanie odpadami). 2% środków trafi do Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego. Pieniądze umożliwią jego funkcjonowanie i prowadzenie badań w zakresie ochrony środowiska.

Jak producenci opakowań z tworzyw sztucznych dbają o środowisko?

Troska o środowisko naturalne to zadanie zarówno dla konsumentów, jak i producentów. Coraz więcej firm z branży opakowaniowej wdraża ekostrategie, dzięki którym proces produkcji staje się bardziej ekologiczny. Jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań jest wykorzystywanie energooszczędnych maszyn oraz dążenie do minimalizacji wykorzystania surowców pierwotnych tam, gdzie jest to możliwe (czyli np. do produkcji opakowań dla branży chemicznej). Wzrost świadomości społecznej w zakresie ekologii sprawił, że konsumenci chętnie wspierają producentów opakowań, którzy wprowadzają szereg zmian mających na celu dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%