Zamknij
REKLAMA

Sygnalista - kto to jest i czym się zajmuje?

13.25, 24.11.2022 materiał partnera Aktualizacja: 13.26, 24.11.2022

Sygnalista to ktoś, kto pomimo krytyki postanawia zgłosić wykroczenie firmy. Sygnaliści wykazują niezwykłą odwagę. Bo choć podlegają ochronie, mają do czynienia z opinią publiczną. Dowiedz się zatem, kim jest sygnalista i jaka jest jego rola w społeczeństwie. Sygnaliści nie chcą nikogo skrzywdzić, po prostu mają za zadanie naprawić to, co zostało zniszczone. Sygnaliści są cennym źródłem informacji. Zgłaszają naruszenia, przełamując bariery, często obawiając się krytyki. Prawo chroni sygnalistów, a sami pracodawcy muszą szanować ich stanowisko.

Sygnalista - kto to?

Sygnalista to osoba, która kierując się najlepiej pojętym interesem swojej pracy, poszukuje nieetycznej i nielegalnej działalności w danej organizacji. Zgłosi wykroczenie swoim przełożonym lub organom ścigania. Efektem jest miejsce pracy wolne od negatywnych wpływów, przyjazne dla pracowników i zgodne z prawem. Sferą zdrowej organizacji nie jest krytykowanie zachowania sygnalistów. Wielu pracowników nie zgłasza firmie złych zachowań z obawy przed ewentualnymi działaniami odwetowymi. Wielu pracowników może być zaangażowanych w nielegalne działania, a sygnaliści mogą być na nie narażeni. Zwracamy uwagę, że sygnalista nie będzie ponosić żadnych konsekwencji prawnych za swoje działania, gdyż będzie udzielał informacji w dobrej wierze i w interesie publicznym oraz nikomu nie wyrządzi krzywdy. Rola sygnalistów jest krytyczna, ponieważ niezgłoszone naruszenia w organizacji mogą pogorszyć warunki w miejscu pracy i prowadzić do dalszych konsekwencji prawnych.

Czym zajmuje się sygnalista?

Sygnalista w pracy, który dowie się o naruszeniu zasad firmy, musi najpierw zgłosić to swojemu bezpośredniemu przełożonemu. Tylko wtedy, gdy to nie zadziała, można powiadomić organy ścigania. Może zgłaszać spostrzeżenia i dołączać dowody, ale nie ma obowiązku ich zbierania. Utrudnia to ustalenie, czy sygnalista mówi prawdę. Sygnaliści stosujący nadużycia nie są chronieni. Zgłoszenia muszą mieć ważny powód. Z drugiej strony, jeśli prawo zostanie złamane, a demaskator to zgłosi, jego motywy są nieistotne. Trudno określić motywy sygnalistów. Ważne jest, aby udowodnić, że jego działania są radykalne. Sygnaliści muszą przestrzegać zasad w swoim postępowaniu. To znaczy poprzez wewnętrzne i ustawowe procedury wyjaśniające. Na przykład organizacja nie może być ścigana publicznie, ale należy użyć dedykowanego kanału do zgłaszania nadużyć. Sygnaliści nie mogą ujawniać informacji w niewłaściwy sposób. Muszą zatem przestrzegać procedur zgłaszania.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%