Zamknij
REKLAMA

obsługa wózka widłowego w magazynie
StPr/19/0580
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

wykonywanie montażu instalacji wodno-kanalizacyjnych, c.o., gazowych, montowanie przyłączy wodno - kanalizacyjnych , montaż kolektorów słonecznych
StPr/19/0577
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

przyjmowanie wyrobów z produkcji, odbiór ilościowy i jakościowy, przygotowanie wyrobów do wydania zgodnie z zamówieniami, utrzymanie porządku w magazynie
StPr/19/0568
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

naprawa urządzeń elektronicznych dla fotowoltaniki
StPr/19/0571
data rozpoczęcia pracy od 21.06.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

kierowanie i nadzór nad działem serwisu urządzeń elektronicznych dla fotowoltaiki
StPr/19/0572
data rozpoczęcia pracy od 21.06.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

wspieranie posła na Sejm RP w codziennej pracy, prowadzenie kalendarza Posła na Sejm RP, obsługa sekretariatu, prowadzenie dziennika korespondencji, sporządzanie notatek ze spotkań oraz informacji na
StPr/19/0564
data rozpoczęcia pracy od 24.06.2019
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

wykonywanie połączeń elektrycznych, wykonywanie wszelkiego typu instalacji elektrycznych oświetleniowych, siłowych, sterujących i sygnalizujących, wykonywanie prac instalacyjno - montażowych maszyn i
StPr/19/0567
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2019
wynagrodzenie od 2 500 - 3 000 PLN

zapoznanie się z podstawowymi aktami ustrojowymi samorządu powiatowego; zapoznanie się ze Statutem Powiatu i Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego, zapoznanie się z instrukcją obiegu dokume
StPr/19/0566
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2019
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

Diagnoza i terapia psychologiczno- pedagogiczna dzieci i młodzieży 0-19 rok życia, praca z rodzicami, nauczycielami, współpraca z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek
StPr/19/0560
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2019
wynagrodzenie od 2 538 - 3 483 PLN

fryzjerstwo damsko- męskie
StPr/19/0548
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN


© gorlice24.pl | Prawa zastrzeżone