Zamknij
REKLAMA
sporządzanie oraz prowadzenie korespondencji biurowej, kompletowanie dokumentów - obsługa programów oraz urządzeń biurowych, pomoc przy bieżącej archiwizacji dokumentów, organizowanie pracy biura, w tym kompletowanie dokumentów, przygotowanie korespondencji do wysyłania pocztą tradycyjną i pocztą elektroniczną, udzielanie informacji telefonicznych, stosowanie przepisów prawa dotyczących tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych
StPr/22/0508
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

dbanie o bezpieczeństwo klientów i pracowników firmy; ochranianie obiektu i mienia firmy; analizowanie zdarzeń w obiekcie i prowadzenie ich rejestru; patrolowanie terenu, dokonywanie jego obchodów; prowadzenie ewidencji osób i pojazdów; kontrola zabezpieczeń; natychmiastowe reagowanie w sytuacji zagrożenia pożarem, zalania, ewentualnie innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych oraz niezwłoczne powiadamianie odpowiednich służb; dbanie o pozytywny wizerunek firmy
StPr/22/0510
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

usługi transportowe związane z działalnoścą firmy, przewożenie produktów na kolejne etapy produkcji jak również dostarczanie ich do klientów
StPr/22/0506
data rozpoczęcia pracy od 23.05.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Wykonywanie bieżących napraw, usuwanie awarii maszyn i urządzeń elektrycznych, utrzymywanie ciągłości pracy urządzeń elektrycznych
StPr/22/0492
data rozpoczęcia pracy od 19.05.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu, wykonywanie i montowanie konstrukcji stalowych, kontrola stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz jakości wykonywanych wyrobów. Spawanie metoda acetylenowo-tlenową. Dbałość o wysoką jakość pracy. Przestrzeganie zasad BHP. Praca w Gorlicach oraz budowy u inwestorów na terenie całego kraju
StPr/22/0493
data rozpoczęcia pracy od 19.05.2022
wynagrodzenie od od 6 000 PLN

rzetelne i staranne wykonywanie obowiązków, dbałość o wysoką jakość pracy, dobro zakładu, powierzony sprzęt, przestrzeganie zasad BHP, dyspozycyjność, możliwość dalszego rozwoju, szkolenia, kursy dokształcające. Miejsce pracy Gorlice oraz budowy u inwestorów
StPr/22/0494
data rozpoczęcia pracy od 19.05.2022
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

prowadzenie księgowości na zasadach ogólnych; sporządzanie rejestru VAT; sporządzanie deklaracji PIT i JPK do urzędu skarbowego; dokonywanie płatności; wystawianie faktur sprzedażowych
StPr/22/0497
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

obsługa klienta, pozyskiwanie nowych odbiorców, towarów i usług, przygotowanie ofert handlowych , sprzedaż towarówi dostarczanie do klienta
StPr/22/0498
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

wg programu stażu
StPr/22/0499
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

przygotowywanie posiłków; dbanie o porządek w kuchni; pomoc kucharzowi
StPr/22/0490
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN