Zamknij
REKLAMA
przyjmowanie towarów do magazynu, dokonywanie oceny jakościowej; przygotowanie towarów do wydania z magazynu zgodnie z dokumentacją; układanie towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej w sposób zapewniający dostęp i z zachowaniem zasad efektywnego wykorzystania przestrzeni; sprawdzanie dat przydatności i weryfikacja; utrzymanie porządku w magazynie i przejezdności ciągów komunikacyjnych; zapoznanie z programem komputerowym dotyczącym dokumentacji magazynowej
StPr/21/0917
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

sczepianie, spawanie łukiem elektrycznym elementów konstrukcji stalowych
StPr/21/0920
data rozpoczęcia pracy od 15.12.2021
wynagrodzenie od od 22 do 30 PLN

obsługa robota spawalniczego - uruchamianie programów, zakładanie elementów na stanowisko zrobotyzowane, nadzór nad procesem spawania
StPr/21/0921
data rozpoczęcia pracy od 15.12.2021
wynagrodzenie od od 22 do 30 PLN

wykonywanie programów spawalniczych w oprogramowaniu Delfoi, DTPS, wdrażanie programów do spawania, korekta istniejących programów. Nadzór nad pracą stanowiska zrobotyzowanego
StPr/21/0922
data rozpoczęcia pracy od 15.12.2021
wynagrodzenie od od 3 000 do 6 000 PLN

rozładunek wypalonych elementów z automat, sortowanie, układanie na paletach, czyszczenie, pakowanie, załadunek do wysyłki, prace zlecone przez mistrza
StPr/21/0923
data rozpoczęcia pracy od 15.12.2021
wynagrodzenie od od 19 do 22 PLN

obsługa i nadzór nad maszynami przemysłowymi do produkcji regranulatu
StPr/21/0924
data rozpoczęcia pracy od 15.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

przyjmowanie towarów od klientów; uzgadnianie z klientami zakresu świadczonych usług; udzielanie klientom informacji i wyjaśnień o zakresie świadczonych usług i ich cenach; wycena świadczonych usług; sporządzanie rachunków i faktur oraz przyjmoanie zapłaty za świadczone usługi; reklamowanie i promowanie świadczonych usług; dbanie o czystość i estetykę punktu usługowego; zabezpieczanie punktu usługowego przed włamaniem i kradzieżą
StPr/21/0925
data rozpoczęcia pracy od 08.12.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

Rozwój nowych segmentów i wprowadzanie produktów na rynek zagraniczny i krajowy Poszukiwanie nowych klientów: rynek detaliczny, rynek hurtowy, Realizacja założonych celów sprzedażowych Budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji biznesowych z kluczowymi klientami firmy Współpraca z działami firmy mającymi wpływ na planowanie sprzedaży i dostawę produktów Budowanie wizerunku firmy na rynku Monitorowanie efektywności sprzedaży i działań związanych z utrzymaniem klienta Kontrola wszelkich działań związanych z procesami handlowymi, w tym systematyczna weryfikacja założeń handlowych w zakresie polityki cenowej, polityki marżowej i portfolio produktowego Reprezentowanie firmy przed kluczowymi klientami, na targach / konferencjach / wydarzeniach branżowych Raportowanie do przełożonego
StPr/21/0914
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Pakowanie rolek do kas fiskalnych.
70/11/2021
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

Rozwój nowych segmentów i wprowadzanie produktów na rynek krajów arabskich Poszukiwanie nowych klientów: rynek krajów arabskich Realizacja założonych celów sprzedażowych Budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji biznesowych z kluczowymi klientami firmy Budowanie wizerunku firmy na rynku krajów arabskich Monitorowanie efektywności sprzedaży i działań związanych z utrzymaniem klienta Kontrola wszelkich działań związanych z procesami handlowymi, w tym systematyczna weryfikacja założeń handlowych w zakresie polityki cenowej, polityki marżowej i portfolio produktowego Reprezentowanie firmy przed kluczowymi klientami, na targach / konferencjach / wydarzeniach branżowych w krajach arabskich i Bliskiego Wschodu Raportowanie do przełożonego
StPr/21/0916
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 8 000 PLN