Zamknij
REKLAMA
posługiwanie się dokumentacją projektową i techniczną do montażu sieci telekomunikacyjnych, budowanie teletechnicznych kanalizacji kablowych, układanie i łączenie kabli w kanalizacji pierwotnej i wtórnej, budowanie bezprzewodowych i napowietrznych linii telekomunikacyjnych, wykonywanie pomiarów parametrów elektrycznych i transmisyjnych w torach telekomunikacyjnych, organizowanie własnego miejsca pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higiena pracy. ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
StPr/21/0151
data rozpoczęcia pracy od 22.03.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony p poż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii, analizowanie potrzeb klienta, prezentowanie przygotowanej oferty i doradzanie klientowi, wybieranie wariantów, produktów lub usług, przygotowanie oferty dla klienta, sporządzanie dokumentacji związanej z ofertami, realizacja procesów pomocniczych związanych z prowadzeniem Biura Obsługi Klienta
StPr/21/0152
data rozpoczęcia pracy od 22.03.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

obsługa klientów kupujących towary w ramach drobnodetalicznej sprzedaży bezpośredniej, wykonywanie czynności związanych z pakowaniem, wydawaniem oraz odbiorem towaru, przeprowadzanie kontroli wewnętrznej (inwentaryzacja, remanent) punktu sprzedaży lub uczestniczenie w niej
StPr/21/0145
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

obsługa komputera, wystawianie faktur i paragonów, negocjacje z klientem, obsługa reklamacji, sprzedaż internetowa
StPr/21/0148
data rozpoczęcia pracy od 15.03.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Obsługa klienta.
1/3/2021
data rozpoczęcia pracy od 15.03.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Obsługa maszyn CNC; obsługa giętarki BLM E-TURN 52; obsługa maszyn (obrabiarek) konwencjonalnych
StPr/21/0144
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2021
wynagrodzenie od od 3 770 PLN

obsługa koparki, koparko - spycharki. Praca na terenie powiatu gorlickiego oraz województwa podkarpackiego
StPr/21/0135
data rozpoczęcia pracy od 15.03.2021
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

organizowanie zapotrzebowania i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, przygotowanie produktów do sprzedaży i ich wyeksponowanie, dbanie o czystość i estetykę miejsca pracy , inkasowanie należności za sprzedane produkty, zatwierdzanie transakcji sprzedaży, sporządzanie faktur za towary, sprawdzanie i realizowanie zamówień składanych przez klientów, dbanie o jakość obsługi klienta, przyjmowanie należności za pomocą kart płatniczych
StPr/21/0136
data rozpoczęcia pracy od 15.03.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

Gromadzenie, porządkowanie oraz archiwizowanie dokumentacji; kontakt z klientem, organizowanie spotkań; organizowanie pracy biura, dbałość o prawidłowy obieg dokumentów; obsługiwanie programów oraz urządzeń biurowych; stosowanie przepisów prawa doyczących tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowyh
StPr/21/0125
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Zajmuje się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych; wykonywaniem schodów, filarów, stropów; wykuwaniem otworów, tynków zewnętrznych i wewnętrznych (wapiennych, cementowych, żywicznych, alabastrowych) oraz tynków suchych (np. płyty gipsowe) na ściany i stropy budowli; wykonywanie robót murarskich i budowlanych zgodnie z dokumentacja techniczną budowli i normami; dobór materiałów i narzędzi do wykonywania robót; murowanie konstrukcji budowlanych; tynkowanie ścian z użyciem własnych zapraw tynkarskich lub gotowych mieszanek; wykonywanie remontów budynków; rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych; ocenianie jakości wykonanych robót murarskich i tynkarskich
StPr/21/0126
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN