Zamknij
REKLAMA
pomaganie dzieciom w spożywaniu posiłków; pomaganie dzieciom w czynnościach higienicznych; pomaganie dzieciom w ubieraniu i rozbieraniu się; nadzorowanie dzieci podczas odpoczynku; opiekowanie się dziećmi podczas zabaw, spacerów i wycieczek; wykonyanie i realizowanie czynności przygotowawczych do zabwa i zajęć oraz pomaganie dzieciom, pod kierunkiem nauczyciela, podczas ich przeprowadzania; porządkowanie zabawek i pomocy dydaktycznych
StPr/21/0566
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

obsługa klienta,
StPr/21/0560
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

sporządzanie oraz prowadzenie korespondencji biurowej; kompletowanie dokumentów; obsługiwanie programów oraz urządzeń biurowych; pomoc przy bieżącej archiwizacji dokumentów; organizowanie pracy biura; udzielanie informacji telefonicznych; stosowanie przepisów prawa dotyczących tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych
StPr/21/0561
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

- pomoc i asystowanie mieszkańcom w codziennych czynnościach pielęgnacyjnych, - pomoc mieszkańcom w przygotowaniu i przyjmowaniu pożywienia, podawanie posiłków do pokoi, w razie potrzeby karmienie osób; - pomoc mieszkańcom w poruszaniu się; - utrzymywanie porządku w otoczeniu mieszkańców; - organizowanie i spędzanie czasu wolnego z mieszkańcami, mobilizowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie jego zainteresowań; - opieka nad mieszkańcami podczas wyjazdów na badania, konsultacje specjalistyczne i spotkania integracyjne
StPr/21/0558
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

obsługa kasy; obsługa klientów na stoisku mięsnym; zamawianie, odbiór, ekspozycja towarów; kontrola jakości przy dostawie, wypisywanie protokołów zwrotów, porządkowanie miejsca pracy, stosowanie przepisów BHP
StPr/21/0542
data rozpoczęcia pracy od 16.08.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

przygotowanie sali konsumpcyjnej, nakrywanie stołów, polerowanie sztućców i naczyń, kompleksowa obsługa klientów, przyjmowanie oraz rejestrowanie zamówień, serwowanie potraw i napojów, sporządzanie i serwowanie koktajli alkoholowych i bezalkoholowych, posługiwanie się narzędziami i przyrządami kelnerskimi, inkasowanie należności, obsługa kasy fiskalnej, terminala płatniczego, utrzymywanie porządku na stanowisku pracy
StPr/21/0544
data rozpoczęcia pracy od 16.08.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

Prace ogólnobudowlane, uk?adanie kostki brukowej, kraw??ników. Miejsce pracy: Nowy S?cz i Jas?o, Opatów
StPr/21/0531
data rozpoczęcia pracy od 20.07.2021
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

obs?uga koparki, koparko-?adowarki. Miejsce pracy: Nowy S?cz i Jas?o, Opatów
StPr/21/0533
data rozpoczęcia pracy od 20.07.2021
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

obs?uga maszyn do pakowania rolek i maszyny zgrzewaj?cej; pakowanie towaru do kartonów
StPr/21/0529
data rozpoczęcia pracy od 19.07.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

weryfikowanie poprawno?ci otrzymanych materia?ów graficznych, sk?adanie prac graficznych oraz publikacji za pomoc? oprogramowania graficznego, przygotowanie prac graficznych do drukowania lub publikacji, wykonywanie impozycji prac cyfrowych, wykonywanie form kopiowych oraz form drukowych , drukowanie cyfrowe nak?adowe, drukowanie cyfrowe wielkoformatowe
StPr/21/0518
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN