Zamknij

niedziela, 19.05, godz. 9.00

OSiR - Gorlice

Bilety: 50 zł.

Zapraszamy na II Karpacki Cross & Fit (Stadion OSIR Gorlice)
Więcej szczegółów już wkrótce na www.weekendnaftowy.pl
kontakt:
karpacki.cross@gmail.com

ZAPISY!!!!

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Maraton
Gorlicki Klub Sportów Walki

REGULAMIN ZAWODÓW Karpacki Cross-Fit
1. Miejsce i termin
a) ul. Sportowa 9, 38-300 Gorlice
b) niedziela 19 maja 2019r

2. Program Karpacki Cross-Fit
a) weryfikacja i rejestracja- godz. 8:00 – 9:30 (zawodnicy nie zweryfikowani nie wezmą udziału w zawodach)
b) otwarcie zawodów – 10:30

3. Kategorie
a) kobiety
c) mężczyźni

4. Zasady przeprowadzenia rywalizacji
a) w rywalizacji mogą brać udział osoby pełnoletnie; osoby niepełnoletnie przystępują do zawodów po okazaniu pisemnej zgody rodziców na start
b) zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i podpisując regulamin potwierdzają że ich stan zdrowia umożliwia wzięcie udziału w zawodach
c) zawody rozgrywane są w systemie rywalizacji indywidualnej w poszczególnych kategoriach
d) zadaniem każdego zawodnika jest pokonanie ćwiczeń w jak najkrótszym czasie, bądź wykonanie jak największej ilości powtórzeń w określonym czasie – zwycięzcę poszczególnych kategorii wyłania się na podstawie osiągniętych czasów i wykonanych powtórzeń.
e) liczba, rodzaj ćwiczeń i ilość powtórzeń do wykonania zostanie ustalona i przekazana do wiadomości zawodników bezpośrednio przed rozpoczęciem rywalizacji
f) prawidłowości wykonania każdego ćwiczenia pilnują sędziowie oraz sędzia główny


5. Koszty udziału w Karpacki Cross-Fit
a) obowiązuje pakiet startowy 2019-02-25 v 2019-04-20 50 PLN
2019-04-20 v 2019-05-05 60 PLN
2019-05-05 v 2019-05-20 80 PLN

b) koszty organizacyjne pokrywa organizator

6. Sędziowie, protesty
a) każdy z zawodników jest sędziowany przez indywidualnego sędziego
b) pieczę nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji sprawuje Sędzia Główny
c) ewentualne protesty mogą być zgłaszane do Sędziego Głównego bezpośrednio po zakończeniu konkurencji
d) decyzja sędziego głównego jest ostateczna

7. Nagrody
a) każdy z zawodników biorących udział w Karpacki Cross-Fit otrzyma medal oraz pakiet startowy
b) pierwsze trzy miejsca każdej kategorii otrzymują medale i dyplomy oraz nagrody rzeczowe od sponsorów
c) zakończenie oraz wręczenie nagród odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu finałów

8. Rejestracja
a) każdy uczestnik jest zobowiązany zarejestrować się przez
link podamy wkrótce
bądź w dniu zawodów za opłatą 80 PLN.

9. KONKURENCJE
a) konkurencje wykonywane na czas ( startujący stara się ukończyć z poprawną techniką w jak najkrótszym czasie )
b) konkurencje wykonywane na powtórzenia ( określonym czasie staramy się zrobić jak najwięcej powtórzeń z poprawną techniką )
c) punktacja poszczególnych konkurencji Miejsca
od 1 5pkt
2-3 4 pkt
4-6 3 pkt
7-10 2 pkt
11-99 1 pkt
d) miejsca ustalane na podstawie punktacji
e) w przypadku remisu decyduje ilość wyższych miejsc na poszczególnych konkurencjach.
f) pełna lista konkurencji na wydarzeniu fb: https://www.facebook.com/events/821909328149383/

© gorlice24.pl | Prawa zastrzeżone