Zamknij
REKLAMA

Oświadczenie Przewodniczącego RM Gorlice Krzysztofa Wrońskiego

21:41, 23.07.2018 | Agencja Reklamy gorlice24.pl
REKLAMA

Odnosząc się zarówno do treści zamieszczanych przez burmistrza na stronie miasta, jak i do komentarzy Gazety Krakowskiej czuję się zobowiązany do zamieszczenia oświadczenia w sprawie głosowania nad absolutorium dla burmistrza:

Podjęta w ostatnich dniach przez Regionalną Izbę Obrachunkową  w Krakowie decyzja o stwierdzeniu nieważności uchwały absolutoryjnej jest niezrozumiała i wewnętrznie sprzeczna. Z jednej strony Izba przyjmuje stanowisko, że Rada Miasta nie podjęła uchwały absolutoryjnej, a potem stwierdza jej nieważność. Przyjęta przez RIO linia interpretacji prawnej jest jednoznaczna, choć wypacza uzewnętrznioną wolę radnych którzy w głosowaniu jednoznacznie wypowiedzieli się za nieudzieleniem burmistrzowi absolutorium. Zakwestionowanie przez RIO procedury głosowań nie zmienia faktu, iż na chwilę obecną burmistrz pozostaje bez absolutorium.

Winę za całe zamieszanie wokół nieudzielenia burmistrzowi absolutorium ponosi Urząd Miejski , a  dokładniej jego obsługa prawna. To zatrudniony  przez burmistrza prawnik przygotował projekt uchwały, który od razu zakładał wyłącznie pozytywne przegłosowanie absolutorium. Po przeprowadzonych głosowaniach, zapytany przeze mnie w obecności  prezydium Rady Miasta nie wniósł żadnych zastrzeżeń do całej procedury uchwalania absolutorium. 

Pragnę podkreślić, że wbrew temu co twierdzi burmistrz Rafał Kukla, większościowe głosowanie radnych za nie udzieleniem absolutorium jest wypadkową negatywnej oceny  pracy burmistrza i Urzędu, a nie woli politycznej. Znamienny jest fakt, że burmistrz Kukla do dnia dzisiejszego w żaden sposób nie odniósł się do stawianych przez radnych zarzutów, a jedynie stara się upolitycznić całą sprawę. Dla mnie osobiście obecna postawa Pana burmistrza oraz jego najbliższego otoczenia jest jedynie potwierdzeniem, że radni w swoim głosowaniu nie mijali się z prawdą. Świadczą o tym rzucane inwektywy, odwracanie faktów i przyjęta postawa niepotrafiąca znieść krytyki.

W ocenie Radnych głosujących przeciw udzieleniu absolutorium, przyjęte przez nich stanowisko ma stanowić dla Burmistrza przestrogę  i zwrócenie uwagi na coraz większą liczbę niezałatwionych spraw choćby budowę cmentarza komunalnego czy niezrealizowanie aż dziesięciu inwestycji z zeszłorocznego budżetu.

Jestem zdania, że komentarze w tym temacie podnoszone przez osoby nie do końca rozumiejące intencje radnych oraz stanowisko RIO, jak również sama postawa burmistrza są krzywdzące dla radnych. Przynoszą one jednocześnie wiele szkody dla samorządności. Radni mają prawo i obowiązek do prezentowania i akcentowania w głosowaniach swoich postaw. Właśnie w przedmiotowym temacie dali temu wyraz.   

 

                              Przewodniczący Rady Miasta Gorlice

                                                                                                                      Krzysztof Wroński

(Agencja Reklamy gorlice24.pl)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
© gorlice24.pl | Prawa zastrzeżone