Zamknij
REKLAMA

Po raz pierwszy w historii Gorlic burmistrz bez absolutorium!

11:45, 21.06.2018 | J.R
REKLAMA
Skomentuj

Koniec czerwca to ostateczny termin na podjęcie przez rady gmin, powiatów i województw uchwał ws. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zeszłorocznego budżetu, powszechnie określanego jako absolutorium. Dziś w historii naszego miasta dzień wyjątkowy. Jeszcze nigdy nie zdarzyło się, aby którykolwiek z dotychczasowych burmistrzów nie otrzymał absolutorium. Rafał Kukla jest pierwszy!

Portal

gorlice24.pl

Napisał o tym

pierwszy

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy burmistrz jest zobowiązany przedstawić Radzie w terminie do 31 marca następnego roku. Jednocześnie sprawozdanie przedkładane jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która wydaje opinię na temat sprawozdania. Następnie sprawozdanie rozpatrują pozostałe komisje Rady Miejskiej i wreszcie cała Rada na sesji absolutoryjnej, która winna się odbyć w terminie do 30 czerwca. W trakcie sesji, przed podjęciem uchwały, Rada Miejska zapoznaje się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tymże wniosku. Uchwałę w sprawie absolutorium Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, czyli w wypadku RM Gorlice jest to minimum 11 głosów. Jak zaznacza Regionalna Izba Obrachunkowa, ocena wykonania budżetu z uwzględnieniem kryterium celowości i gospodarności należy do kompetencji Rady Miasta.

Podjęciem uchwał w temacie udzielenia absolutorium Rada Miasta Gorlice zajęła się na dzisiejszej sesji.

Dochody budżetu miasta zrealizowano na poziomie 98,6% zakładanego planu, natomiast wydatki zamknęły się w 94,8%. Bardzo niskie wykonanie dochodów majątkowych na poziomie 55,4 % czyli na kwotę 3.691.519,17 zł. na co największy wpływ mają nadal nie sprzedane nieruchomości gruntowe położone w Strefie Aktywności Gospodarczej.

Główne zrzuty jakie podnosili Radni do sposobu wykonania budżetu to przede wszystkim:

  • bardzo niskie wykonanie dochodów majątkowych, trzeci rok z rzędu brak sprzedaży działek w SAG,
  • do 30 czerwca 2018 roku brak realizacji aż 10 inwestycji obiecanych mieszkańcom, które wpisane były do budżetu miasta 2017 roku, na kwotę ponad 600 tys. zł.
  • wydatkowanie 140 tys. zł. na przygotowanie procedury partnerstwa publiczno – prywatnego na budowę cmentarza komunalnego, z której do dnia dzisiejszego nie widać żadnych efektów,
  • wydatkowanie 60 tys. zł. na przygotowanie dokumentu – ekspertyzy ws. rewitalizacji, który w ocenie radnych jest bezużyteczny,
  • zbyt późne ogłoszenie przetargu na wywóz odpadów komunalnych w 2017 roku, jednoosobowe podjęcie decyzji przez Burmistrza o zawarciu umowy na kwotę ponad 1,5 mln wyższą niż planowano, bez żadnej konsultacji z Radnymi Rady Miasta,
  • brak konsultacji z mieszkańcami ws. wydania decyzji środowiskowej na budowę spalarni oraz brak odpowiednich konsultacji w temacie obejścia zachodniego, co poskutkowało dużo liczbą odwołań od decyzji środowiskowej, a dotyczącej budowy zachodniego obejścia.
  • nie wykonanie remontu ulicy Norwida oraz brak przebudowy ulicy Blich.

Jeśli przyjrzymy się głosowaniom Radnych Rady Miasta Gorlice nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Kukli, z roku na rok wynik jest coraz gorszy. W 2016 roku wynik kształtował się następującą 16 za i 5 wstrzymujących, po czym w 2017 roku 12 Radnych było za, 4 się wstrzymało i 4 było przeciw.

Wynik dzisiejszego glosowania jeszcze bardziej rozczarowuje, 12 radnych było za nieudzieleniem absolutorium burmistrzowi, 8 radnych za udzieleniem absolutorium, zaś od głosu wstrzymał się jeden radny.

Za zatwierdzeniem sprawozdania i udzieleniem absolutorium głosowali: Robert Ryndak, Joanna Bubak, Maria Ludwin, Mateusz Koszyk, Alicja Nowak, Halina Marszałek, Jolanta Dobek i Jan Wojnarski.

Przeciw zagłosowali: Krzysztof Wroński, Mariola Migdar, Michał Diduch, Ryszard Ludwin, Adam Piechowicz, Krzysztof Zagórski, Lucyna Jamro, Tomasz Szczepanik, Augustyn Mróz, Tomasz Chmura, Małgorzata Miękisz - Muller, Maria Piecuch.

Od głosu wstrzymał się Czesław Gębarowski.

Nieudzielenie absolutorium burmistrzowi jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie władz wykonawczych JST. Wynika to wprost z przepisów art. 28a ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm., dalej usg), art. 30 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm., dalej usp) oraz art. 34 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1590 z późn. zm., dalej usw). Może to nastąpić jedynie w drodze referendum (rada miasta sama nie ma kompetencji do odwołania organu wykonawczego gminy). Uchwała rady miasta w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmistrza może zapaść na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia burmistrzowi absolutorium. Przed podjęciem uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza rada miasta zapoznaje się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały rady miasta o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu oraz wysłuchuje wyjaśnień burmistrza. W odróżnieniu od przepisów ustaw o samorządzie powiatowym i wojewódzkim, ustawodawca nie wymaga natomiast od radnych ponownej analizy wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia (nieudzielenia) absolutorium. Uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu imiennym (art. 28a ust. 5 usg).Wynik referendum jest rozstrzygający, gdy za odwołaniem burmistrza (lub przeciw jego odwołaniu) oddano więcej niż połowę ważnych głosów. Zaznaczyć jeszcze trzeba, że jeżeli w referendum w sprawie odwołania burmistrza przeprowadzanego na wniosek rady miasta z powodu nieudzielenia absolutorium temu organowi, przeciwko odwołaniu oddano więcej niż połowę ważnych głosów, to taka sytuacja nie skutkuje automatycznym odwołaniem rady miasta.

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (66)

UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


AryskafanderAryskafander

72 18

No proszę! A jednak i radnym miarka się przebrała. To wybory u nas zaczęły się wcześniej niż w całym kraju. 12:17, 21.06.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

123123

60 23

Czas najwyższy wyplewić chwasty z naszego ogródka !!! 12:34, 21.06.2018

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

KubaKuba

28 11

Tak. Zacznijmy od radnych, wszyscy do wymiany 13:22, 21.06.2018


ppisppis

4 4

Skąd ostatnio tylu ogrodników 13:42, 21.06.2018


KubaKuba

3 4

Z Gorlic 13:58, 21.06.2018


HeHeHeniek HeHeHeniek

11 4

Mądre słowa lecz znając gorliczan to wybiorą sobie nowe chwasty . Założymy się ?
Zresztą co ja piszę :) ... Wybrane zostaną te same chwasty co siedzą tam od ''X'' lat :)
Pozdrawiam . 19:57, 21.06.2018


platonplaton

51 6

Nic to nie da - za późno w tym roku, trzeba zachować wiele terminów jeśli chodzi o referendum i zanim do niego dojdzie to nowe wybory będą.
12:43, 21.06.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

SzaTANSzaTAN

93 42

Cóż, nie rozumiem gorlickich "bez" radnych... Najpierw blokują inwestycje, później zarzucają że są niewykonane? Czy to nie są objawy chorób psychicznych? 13:02, 21.06.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

EWA1235EWA1235

18 21

To walka (przed)wyborcza. Kukla jest spoza UKŁADU. Jedyne co możemy zrobić to obronić w Referendum. Inaczej Klika znowu zawładnie miastem. 20:03, 21.06.2018


fghfgh

2 3

to jest po prostu polityka 12:18, 24.06.2018


oj źle się bawicie..oj źle się bawicie..

52 42

Trzeba być skrajnie nieodpowiedzialnym, żeby Gorlicom w przedzień wyborów zafundować taką karuzelę, na dodatek droższą niż występy Sławomira i Strefa Kibola razem wzięte...
Obecnego burmistrza zweryfikowaliby za chwilę sami mieszkańcy, myślę że ze skutkiem negatywnym.
W każdym razie - "gratuluję" i życzę "powodzenia" w nadchodzących wyborach... 13:16, 21.06.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

TofikTofik

67 60

Cóż za piękny dzień! Nie dość, że początek lata to jeszcze taka cudowna nowina dla miasta! Może wreszcie nastanie w Gorlicach normalność, czego i sobie i wszystkim życzę! 13:22, 21.06.2018

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

OlafOlaf

17 9

Ja mam nadzieję że "normalność" jak za PO nigdy nie wróci. 21:32, 21.06.2018


CiupakabraCiupakabra

9 6

Pani redaktor, co tam w starostwie w nowej pracy? :) 22:13, 21.06.2018


były.zbyły.z

6 6

Pani Tofik jak tam na posadzie w starostwie? 08:58, 22.06.2018


latolato

63 48

dużo hałasu, szumu a II kadencja i tak należy do Kukli!!! na dodatek sami go wybierzecie, Ci którzy teraz jesteście przeciw w tych komentarzach!!! pozdrawiam 13:40, 21.06.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

nie sądzęnie sądzę

17 9

chyba jednak nie.. 21:59, 21.06.2018


jaja

47 23

Spokojnie - jeszcze RIO musi ocenić tą uchwałę. Może ja uchylić i po ptokach. 13:40, 21.06.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

luna luna

12 8

Dokładnie - kto poczytał trochę rozstrzygnięć nadzorczych RIO ten wie o co chodzi...Aż się roi od unieważnionych uchwał tego typu-swoją drogą ciekawa jestem uzasadnienia tej uchwały bo od niego w głównej mierze będzie zależało to co pocznie z tym RIO. Zobaczymy na ile rzetelni w tym zakresie są nasi radni 20:26, 21.06.2018


UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


KubaKuba

86 23

Dużo się mówi o burmistrzu, jedni chwalą inni krytykują. Ale czy ktoś potrafi wymienić jakieś dokonania i sukcesy radnych? Czy zajmują się czymś konkretnym? Piszcie w komentarzach "co" i "kto" zrobił dla mieszkanców swojego okręgu. 14:07, 21.06.2018

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

SzaTANSzaTAN

38 15

Dokładnie. Każdy tylko Burmistrz i Burmistrz. Co zrobili radni??? helou!!! Oprócz zamieszania jak widac nie robią nic. Do tego pokaz swojej "inteligencji" albo i jej braku... ehhh 14:34, 21.06.2018


A-linka A-linka

27 13

Myliłby się ten, kto twierdzi , że gorliccy radni-bezradni nic nie robią. Oj robią, bardzo dużo robią, tylko tego mieszkańcy nie widzą. Radni (niektórzy z nich) już główkują co zrobić, aby w następnej kadencji "wywalczyć" dla siebie jak najlepszą pozycję. że o fotelu najgorętszym (burmistrza) nie wspomnę. Już się toczą przysłowiowe "walki buldogów pod dywanem". Niestety ja osobiście nie widzę w tym towarzystwie żadnego"buldoga", a tylko same .......(nie napiszę, bo mogłyby się te psiaki obrazić :) ). 16:02, 21.06.2018


KubaKuba

17 7

Trafna uwaga :). Pewnie sami zaczną się wygryzać...może być ciekawie. Dajcie popcorn i czekamy na show :) 16:52, 21.06.2018


123123

42 22

A jakie konsekwencje finansowe w tym związane poniesie burmistrz ? Nic tak nie boli jak kara finasowa. 14:10, 21.06.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

GorlicokGorlicok

4 4

Chyba nie wiesz jak potrafi boleć złamany kręgosłup i przestrzelone kolano... i to by pewnie była odpowiednia kara dla tych wszystkich pseudo polityków którzy przed wyborami mielają jęzorem na lewo i prawo jak to będzie pięknie za jego kadencji. Przed wyborami każdy powinien podpisać taki papierek że zgadza się otrzymać taką karę za nie wypełnienie swoich obietnic... no chyba że miał by coś na swoje usprawiedliwienie... no nie wiem... np. złamał kręgosłup czy ktoś mu przestrzelił kolano :) 00:06, 23.06.2018


Ekwilibrysta PłciowyEkwilibrysta Płciowy

60 13

Jutrzejszy nagłówek z Gorlickiej: Winni podpalenia EMPOLU znowu atakują młodego ojca czwórki dzieci! :) 14:12, 21.06.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

NASZARADACUDOWNANASZARADACUDOWNA

83 31

Takich kiepskiej RM nie było w najnowszej historii miasta. Im ktoś cieńszy tym łatwiej znajduje innych winnych. Budżet kto uchwalał...? Plany inwestycyjne - kto kontroluje i wsadza swoje chodniki i inne ławeczki na osiedlu ? W okręgach wyborczych kto opowiada dyrdymały jak to się zrobi wszystko i jeszcze więcej (ale w następnej kadencji) ...? Puknijta sie w głowy i idźcie do roboty swojej - orać, stać za ladą. sprzątać albo brać ryntę. 14:47, 21.06.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

AryskafanderAryskafander

7 4

A tu masz dużo racji. Gdzie był przewodniczący rady i cała opozycyjna (podobno) PO przez te cztery lata? Dziś na ostatni dzwonek zerwali się do ataku, bardziej dla huku jak dla efektu, ale całe lata tolerowali, ba, popierali burmistrza i jego decyzje, choć nie raz stawiał ich pod ścianą, a nawet wręcz lekceważył. 09:05, 22.06.2018


jaja

41 29

co za szczęśliwy dzień . to prawie jak w lotka trafić 6 . 15:14, 21.06.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

aliali

55 21

Triumfalny tytuł tego donosu po raz kolejny potwierdza starą prawdę "jaki pan taki kram".Czyli-jakie dziennikarstwo takie triumfy. 16:39, 21.06.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

René DescartesRené Descartes

65 28

Rafałku kilka razy dano Ci już po łapach, a dziś dostałeś po łbie! Ale zasłużenie bo Ci się należało od dawna! To jest podziękowanie za cyniczne uśmieszki, złośliwe uszczypliwości pod adresem radnych, ale co gorsza także mieszkańców Gorlic, którzy są Twoim pracodawcą gdybyś zapomniał! Ale tak naprawdę musisz zdawać sobie sprawę, że po głowie dostałeś nie tylko za swoją nieudolność i za brak skuteczności, ale za arogancję i butę swoje zastępcy! To on bez wątpienia był głównym powodem braku absolutorium dla Ciebie! Odetnij jak najszybciej tej głaz u swojej nogi, który ciągnie Cię na dół, a może jeszcze jakimś cudem wyskrobiesz się na drugą kadencję, choć szczerze w to wątpię, bo jak słychać tu i ówdzie brak absolutorium to dopiero początek naprawdę poważnych kłopotów!!! 19:28, 21.06.2018

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

TomaszTomasz

9 7

Czyżby to nie było merytoryczne absolutorium? Ach wiec jednak pani radna! 19:52, 21.06.2018


OlafOlaf

24 18

Nie znam bardziej sympatycznego burmistrza, który kłania się wszystkim z daleka, podaje rękę, poświęca wolny czas na spotkania z mieszkańcami i uśmiecha się nie cynicznie a serdecznie. Tym zachowaniem zyskał sobie sympatię wielu mieszkańców. Trzymam za Pana kciuki Panie Rafale. 21:37, 21.06.2018


~wyborca~wyborca

25 6

masz rację Rene Descartes buta i arogancja tego pana który mieni się zastępcą burmistrza dawno już przerosła Himalaje samozadowolenia !!! ten gówniarz w czasie otwarcia zawodów sportowych ośmiela się pouczać przy wszystkich zebranych człowieka któremu należy się szacunek za to co zrobił dla sportu w Gorlicach!!!! Może niech wspaniały zastępca pochwali się swoimi osiągnięciami!!!!!(do osiągnięć nie zaliczam strefy kibica 2018 w Gorlicach (dość śliski temat mam nadzieję że prokurator wyjaśni sprawę!!!) 23:22, 21.06.2018


nie lubie tofiknie lubie tofik

2 4

Nie udzielenie absolutorium za arogancje i zastępce hehehhe ludzie a finanse miasta OK o co tu chodzi,ktoś czegoś nie rozumie.Ciekawe co zrobi z tą decyzją SKO , zobaczymy miny radnych 09:08, 22.06.2018


niepokornaniepokorna

17 10

"Stwierdzono, że demokracja jest najgorszą formą rządu, jeśli nie liczyć wszystkich innych form, których próbowano od czasu do czasu". 19:54, 21.06.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

RR

8 4

Morze wprowadzimy monarchię jak za lat. Ja piszę się na ochotnika. 20:56, 21.06.2018


do R do R

0 1

najpierw słownik ... ortograficzny. Może zaleje Cię morze? 22:46, 23.06.2018


WieszczWieszcz

20 4

No to nasi wygrają w niedziele fatum przeszło spod tablicy na mieszkańca kamienicy przy rynek 2 ulicy 20:46, 21.06.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

RR

24 7

Hola hola, aby coś się zmieniło to muszą być procedury, które trwają długi czas jak wszędzie w urzędach. Wcześniej ludzie wybiorą władze niż coś się zmieni.
Więc nie cieszcie się za czasu, bo się rozczarujecie jak będziecie na kogoś liczyć.
Stare przysłowie się kłania.

Widać z materiału od razu kto jest za takim stanem w mieście.
Radni, którzy w UM są już od kilkunastu lat, którzy już kilku mają Burmistrzów w swojej kadencji.
Dobra zmiana dla Gorlic to po pierwsze zmiana Rady Miasta a później kolejny krok.
Radni i tak nic nie zmienią mimo iż będą przeciw audytorium, bo ich czas proceduralny będzie trzymał.
Więc to nic nie zmienia. Zmieniają tylko wybory i rozsądny głos mieszkańców.


20:54, 21.06.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

mieszczkamieszczka

60 10

Myślę, że mieszkańcy Gorlic powinni się wreszcie zastanowić i przemyśleć co robią. Efektem tego powinno być odpowiednie podziękowanie kartką wyborczą wszystkim radnym miejskim oraz burmistrzowi wraz z pyszałkowatym zastępcą. 21:01, 21.06.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

gorliczanin.gorliczanin.

42 27

Obecni radni dbają tylko o własne interesy, a sprawy miasta ich nie obchodzą.
Burmitrz nie miał wsparcia od radnych, bo od kogo PiS-owców , platformersów,
sług kościelnych ????? 22:14, 21.06.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

BieczaninBieczanin

35 2

Rada w Bieczu powinna zrobić dokładnie to samo. Obecny Burmistrz to wielkie rozczarowanie - szedł do wyborów z hasłem oddłużenia Gminy, a już niedługo zaciągnie kredyt na 11 mln. Realizuje tylko zupełnie chybione i nikomu niepotrzebne "inwestycje" - wieżowiec dla biblioteki, w której zamiast czytelnictwa organizuje się "imprezy", na które przychodzi po 3 osoby; kino cyfrowe niczym z wielkiej metropolii - a obecne spokojnie wystarczało i rzadko kiedy było choć w połowie wypełnione, czy aktualnie trwający remont bieckich ulic, które są remontowane przy każdej okazji. A tymczasem, jak się pójdzie do Burmistrza z prośbą o załatanie drogi na prowincji, po której już się nawet chodzić nie da to człowiek usłyszy (o ile w ogóle otrzyma audiencje po kilku godzinach czekania na korytarzu), że gmina na nic nie ma pieniędzy. Grunt, że kasa poszła na remont kościoła w Harklowej, który nawet nie jest w Gminie Biecz. Ale w sumie czego się po Radzie spodziewać, skoro jej przewodniczący nawer się po polsku poprawnie wysłowić nie potrafi, a każde jego "przemówienie" to powtórzona po Burmistrzu opowieść o tym, gdzie to "bylimy" i "zrobilimy". Wstyd i wielkie rozczarowanie! 08:57, 22.06.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

LibuszakLibuszak

6 1

To smutne bardzo 21:52, 22.06.2018


jedynkajedynka

28 8

Nikt nie komentuje uzasadnienia odrzucenia absolutorium. A szkoda. ćzęść zarzutów ma poważny charakter. Sam Burmistrz zamiast się do nich odnieść uprawia polityczną mowę-trawę.
Widać brakuje mu argumentów. 10:08, 22.06.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

polpol

12 6

Przeciw zagłosowali: Krzysztof Wroński, Mariola Migdar, Michał Diduch, Ryszard Ludwin, Adam Piechowicz, Krzysztof Zagórski, Lucyna Jamro, Tomasz Szczepanik, Augustyn Mróz, Tomasz Chmura, Małgorzata Miękisz - Muller, Maria Piecuch.
a czy dobrze czy to źle, to okaże się... 10:19, 22.06.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Gosc 1Gosc 1

25 4

Powiem tylko tyle - zobaczcie jakie inwestycje były planowane w budżecie, a co z tego zostało zrobione. W kasie miasta zostało 8 tysięcy - co mozemy jeszcze z tego zrobić ? Nic. Wielkie nic. Najpierw zajmijmy się infrastrukturą, a pozniej zabawa. Są rejony miasta, gdzie nie ma nawet kawałka asfaltu. A co z budowa zachodniej obwodnicy ? Kadencja się kończy i wielka cisza. Niektórzy nie znają chyba zasad polityki i nie widzą, ze to co na sesji to tylko wierzchołek góry lodowej. Nie macie pojęcia co dzieje się "na zapleczu" i jak jeden próbuje przeciągać drugiego na swoją stronę. Drodzy Państwo, zacznijmy dyskutować o faktach i zarzutach a nie tylko o samym fakcie nieudzielenia absolutorium. Nic nie dzieje się bez przyczyny. 11:18, 22.06.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PrezesPrezes

25 35

Rafał najlepszy burmistrz Gorlic, i wybory on wygra, bo młodzi stoją za nim murem, bo coś robić coś się dzieje a nie Ciechocinek chcą zrobić tu nie którzy 11:38, 22.06.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

sprawiedliwasprawiedliwa

27 4

Bóg jest nierychliwy ale sprawiedliwy!!! Jego sprawiedliwość dosięgnie każdego i tego dużego i tego małego i tego biednego i bogatego ........... 12:17, 22.06.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ando87ando87

11 8

jak już tak jedziemy po bandzie to ja wnioskuje o ukrzyżowanie... 12:34, 22.06.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ZebZeb

34 9

Wielkie zdziwienie że buta burmistrza w końcu została prawidłowo oceniona? Wydawało się Rafałowi że to pan i władca a ludzie władca gorlicach są niedouczeni i *%#)!& myślał że razem ze swoim pysznym zastępca są nie do ruszenia ? i co teraz powiecie? Mieliście mieszkańców gdzieś i macie nauczkę! !! 14:05, 22.06.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

gorliczankagorliczanka

38 7

Nie chcę tu oceniać osoby naszego burmistrza i sposobu sprawowania przez niego rządów, ani naszych wspaniałych radnych. Zastanawiam się tylko po jakie zadanie spełnia Rada Miasta... Czy należy do ich obowiązków budowanie partyjnych koalicji?? Mam wrażenie, że powinni przyglądać się pracy burmistrza i w zależności od podejmowanych przez niego działań - wspierać bądź - twórczo krytykować. Twórczo, czyli nie mówić nie, bo nie, ale wspólnie wypracować najlepsze rozwiązanie dla miasta i jego mieszkańców. Uczestniczyć aktywnie we wszystkich działaniach - MYŚLEĆ o Gorlicach, a nie o swoim stołeczku i politycznych sojuszach lub antypatiach. Wspólnie pracować, a nie tylko pokazywać się na otwarciach, imprezkach, spotkankach... Tego w naszym Ratuszu zupełnie brak... A może należy rozwiązać Radę Miasta i zaoszczędzić na dietach radnych? Albo - skoro Ci nie potrafią być nawet konsekwentni w swoich działaniach ( przecież wszystkie wydatki z budżetu ktoś zatwierdzał - czy nie byli to może radni?!) i nie potrafią ze sobą współpracować - wybrać zupełnie nowych ludzi... Takich co mają jakiś pomysł na Gorlice i takich dla których ważniejsza od polityki jest przyszłość miasta. A może wybrać radę w której będą fachowcy: prawnik, budowlaniec, ekonomista itd. - żeby mieli pojęcie o czym rozstrzygają i nad czym debatują?? Nie wiem... ale jedno jest pewne, to co mamy teraz, to jakaś parodia... 16:10, 22.06.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

AgaAga

46 9

Radni są przedstawicielami mieszkańców i mają pilnować burmistrza. Mają stanowczo za mało środków prawnych, by to skutecznie realizować. Muszą także mieć większość, by cokolwiek zrobić. Dopiero jak burmistrz "zajdzie" za skórę większości to się mobilizują. I tak mijają kolejne lata, kolejni burmistrzowie, a zdecydowaną większość burmistrzów ze stołka wywalają dopiero wyborcy... niestety. Burmistrz z SLD to była porażka (tak Sterkowicz, jak i Kukla), zresztą całe SLD to porażka.
O Kukli... mówili młody, to będzie mu się chciało coś zrobić dla miasta, no to tak narobił, że lepiej by było gdybyśmy w ogóle nie mieli burmistrza.
Bo sukcesy osobiste, kolegów i rodziny Panie burmistrzu się nie liczą! 21:52, 22.06.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

gorliczankagorliczanka

7 2

Zgadzam sie...choć nie do końca. Radni nie są po to żeby "pilnować" burmistrza - są po to by mu doradzać (jak sama nazwa wskazuje). Jak robi *%#)!& dać po łapach. Ale przede wszystkim współpracować z nim i ze sobą. A już na pewno nie powinno tu mieć nic do rzeczy z jakiej partii się wywodzą. Tak być POWINNO - a jak jest... każdy widzi. 10:40, 23.06.2018


jano jano

4 12

Agusiu a moze ty usiadziesz na stolku burmistrza i pokazesz co potrafisz.Jezeli chodzi o porazke
to porazka jest to,ze sie wypowiadasz na temat burmistrza bo jestes w bledzie bo radni powinni
byc doradcami dla dobra mieszkancow. 11:43, 23.06.2018


ManiekManiek

3 7

Halabala na burmistrza ! 10:06, 23.06.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

BelferekBelferek

0 6

Niewykonanie pisze sie razem. 19:04, 23.06.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

xxxxxx

18 13

Wysłuchałam dyskusji nad zatwierdzeniem sprawozdania z wykonania budżetu i wniosek mam jeden: 3/4 radnych do wymiany z przewodniczącym Rady na czele. Głosowanie było ewidentnie polityczne, a nie merytoryczne.WSTYD!!! 01:07, 24.06.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

wróż Maciejwróż Maciej

36 2

i duży i mały są strasznie mściwi, no to teraz będzie szoł 11:53, 25.06.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

żabażaba

9 15

Coś mi się wydaje, że Pan redaktor stara się wszystkim uświadomić jakie to konsekwencje grożą z tytułu nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi, a tu mamy przykład za miedzy, że nic takiego być nie musi.... Nieudzielenie absolutorium nie jest równoznaczne ze złożenie wniosku o odwołanie Burmistrza. Warto przestudiować przepisy a potem wprowadzać w błąd ciemny lud. Bo on to kupi... 23:27, 25.06.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

droga żabodroga żabo

17 2

to o co Kukla tak pianę toczy? 10:07, 26.06.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

ŻabaŻaba

3 8

O to samo o co każdy z wójtów burmistrzów prezydentów w takiej sytuacji... 16:13, 26.06.2018


Gebo&EducationGebo&Education

3 0

Ale nagrodę od jakichś kolesi dostał..było foto dumne. Podstawą polskiej demokracji są lojalnie wspierający się kolesie.To dlatego ksiądz który płodzi dzieci ,pózniej ich wspiera i daje dom parafianki przekazany jako darowizna na kościól, te dzieci studiują oczywiście na Kul bo niestety są zbyt słabe by dostać się na inną uczelnię , pózniej taki ksiądz zostaje prałatem człowiekiem roku lokalnej gazety, dzieci dostają dobrą pracę i tak się wzajemnie szanują
nic sobie nie robią z obrzydzenia ludzi honoru...

09:49, 01.07.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


REKLAMA
© gorlice24.pl | Prawa zastrzeżone