Zamknij
REKLAMA

Poszkodowana osoba małoletnia, a jej prawo do odszkodowania

12:19, 26.06.2018 | materiał partnera
Skomentuj

Zdarzyć się może, że wskutek wypadku drogowego poszkodowanym zostanie osoba małoletnia. Z uwagi na wiek pojawia się wątpliwość, jak kształtuje się jej prawo do odszkodowania i należne w tej sytuacji świadczenia. Na podkreślenie zasługuje fakt, że osoby małoletnie ze względu na stopień rozwoju psychofizycznego nie są w stanie właściwie kierować swoim postępowaniem. O co zatem mogą się ubiegać ? W dalszej części artykułu postaramy się wyjaśnić kluczowe kwestie.

Rozróżnienie wiekowe –małoletni, nieletni i młodociany

Zamienne stosowanie pojęć określających dzieci, młodzież i młode osoby - w języku potocznym nie ma większego znaczenia. Za to na prawniczym w gruncie wprowadzać może w błąd. Aby zatem skutecznie wyjaśnić problematykę wieku, w przypadku dochodzenia odszkodowań powypadkowych, warto jest na początku dokonać rozróżnienia i wyjaśnić ich kodeksowe znaczenie. Istotą jest tutaj właśnie osiągnięty wiek, lata ukończone przez osobę poszkodowaną, ponieważ decydują one o stopniu jego odpowiedzialności.

Poczynając od wyjaśnienia pojęcia małoletniego charakterystycznego dla spraw z gruntu prawa cywilnego – są to osoby, które nie ukończyły 18 roku życia. Z kolei inną kategorią są osoby nieletnie – pojęcie używane na gruncie prawa karnego, a stosowane wobec osób, które ukończyły 13, ale nie przekroczyły 17 lat. Młodociany zaś to definicja z zakresu zarówno prawa karnego, jak i prawa pracy przy czym rozumienie ich jest zgoła różne.

O jakie świadczenia możemy się ubiegać?

Jeżeli poszkodowanym jest osoba małoletnia może starać się o zadośćuczynienie pieniężne, a także zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem.W ich zakres wchodzą wydatki poniesione na leczenie, opiekę medyczną, konsultacje i rehabilitację. Jak podkreślają specjaliści z portalu https://www.aif.com.pl/odszkodowania/: „Nawet koszta związane z lepszym, specjalnym odżywianiem poszkodowanego, wchodzą do listy świadczeń, o które może się on ubiegać. Dodatkowo w przypadku zwiększenia się potrzeb poszkodowanego, przysługuje mu możliwości ubiegania się o rentę z tego tytułu. Jeżeli jednak w postępowaniu zostanie wykazane, że małoletni przyczynił się do omawianej szkody, wówczas wszystkie wskazane świadczenia mogą zostać stosownie pomniejszone. Wylicza się wtedy procentowo określoną wartość, odpowiadającą stopniowi, w którym małoletni przyczynił się do powstałej szkody.”

Jak uzyskać odpowiednio wysokie odszkodowanie?

W przypadku kiedy poszkodowanym została osoba małoletnia, ale również w każdym innym związanym z odszkodowaniami powypadkowymi, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy.

Przykładem jest AIF Kancelaria dająca możliwość otrzymania odszkodowania wyższego nawet o 70% od przeciętnie przyznawanych. Doświadczeni prawnicy przygotują bezpłatną propozycję prowadzenia sprawy zaledwie w ciągu 48 godzin, a prowizyjny system rozliczania zaowocuje skuteczną walką o Państwa odszkodowanie w zadowalającej wysokości.

(materiał partnera)

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© gorlice24.pl | Prawa zastrzeżone