Zamknij
REKLAMA

Ruszy kolejny etap prac przy Szpitalu Świętego Ducha

11:05, 18.09.2017 | J.R
REKLAMA
Skomentuj

Gmina Biecz podejmuje szeroko zakrojone działania mające na celu prace konserwatorsko-remontowe oraz rewitalizacyjne przy bieckich zabytkach. Stanowią one bowiem, po pierwsze, znaczący czynnik wzmacniający potencjał kulturalno-turystyczny Biecza, po drugie, pełnią istotną funkcję religijną.

Oprócz innych istotnych obiektów zabytkowych miasta, które poddane zostały zabiegom renowacyjnym, istotny jest Szpital Świętego Ducha.  W roku ubiegłym Gmina Biecz udzieliła Fundacji  Na Rzecz Szpitala Ubogich im. św. Jadwigi Królowej 115 tysięcy złotych dotacji, która spożytkowana została na opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano-konserwatorskiej całego budynku oraz wykonanie prac budowlano-konserwatorskich. Na podstawie tej dokumentacji Fundacja opiekująca się Szpitalem złożyła w 2016 roku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o dofinansowanie, który pozytywnie zweryfikowano. W związku z powyższym wykonano prace obejmujące konserwację wschodniej i północnej elewacji obiektu. Ich wartość zamknęła się w kwocie 139 042,00 złotych.

Na podstawie kolejnego złożonego w 2017 roku wniosku do Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego rozpoczyna się właśnie II etap  prac przy elewacji południowej i wschodniej obiektu. Zakres prac zamknie się w kwocie 162 030,07 złotych, przy czym 79 536,84 złote wynosi dofinansowanie z MKiDN. Dotacja Gminy Biecz zamyka się w kwocie 50 000 złotych, natomiast środki własne Fundacji wynoszą 12 493,23 złote. Ponadto Starostwo Powiatowe w Gorlicach wsparło inwestycję sumą 20 000 złotych. Na ścianie południowej wykonane zostanie oczyszczanie, odgrzybianie oraz impregnowanie, położenie tynków i zamocowanie parapetów kamiennych. Z kolei przy elewacji wschodniej poddany zostanie renowacji kamienny gzyms, oczyszczanie i konserwacja ściany, odrestaurowanie kamiennego portalu i obłożenie ściany szczytowej drewnem modrzewiowym. Wykonane zostaną także przypory narożne: północno-wschodnia oraz wschodnio-południowa. Planuje się również orynnowanie budynku i renowację kamiennych detali.

Ponadto na rozstrzygnięcie czeka kolejny wniosek dotyczący prac przy Szpitalu. W ramach RPO Województwa Małopolskiego Gmina Biecz opracowała oraz w imieniu Fundacji na rzecz Szpitala Ubogich w Bieczu im. Św. Jadwigi Królowej złożyła wniosek o dotację na adaptację Szpitala Św. Ducha w Bieczu z przeznaczeniem zabytkowego obiektu na cele edukacyjne, kulturalne oraz społeczne. Uściślając, Gmina Biecz, na mocy umowy z właścicielem planuje się wykorzystać budynek Szpitala jako przestrzeń do działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych oraz dla MGOK. Wartość inwestycji wyniesie 2 726 421,85 złotych, kwota wnioskowanego dofinansowania to 1 876 421,85 złotych, natomiast udział własny Gminy Biecz zamknie się w kwocie 852 516,71 złotych. Docelowo podjęte zostaną starania o utworzenie szkoły muzycznej. Piwnice obiektu planuje się wykorzystać w celach turystycznych oraz przeznaczyć na sale wystawiennicze.

W ramach projektu przewidziane zostały prace rozbiórkowe, wymurowanie ścian działowych, montaż dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych, docieplenie dachu, wykonanie wylewek oraz warstw wykończeniowych podłóg, montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych, CO, elektrycznej oraz wentylacji. Ponadto zakres prac obejmie montaż kotła gazowego, wykonanie posadzek, tynkowanie i malowanie ścian, zakup wyposażenia, remont elewacji oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Rozstrzygnięcie naboru wniosków powinno nastąpić końcem bieżącego roku. W przypadku otrzymania dotacji planowany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji przewidziany został na  koniec 2018 roku.

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© gorlice24.pl | Prawa zastrzeżone | 2018