Zamknij
REKLAMA

Ponad 3 godzinna rozprawa administracyjna

21:34, 18.09.2017 | J.R
REKLAMA
Skomentuj

Portal

gorlice24.pl

Napisał o tym

pierwszy

Rejestracja obrazu i dźwięku, a każdy zabierający głos musiał przedstawić się z imienia i nazwiska oraz podać nr działki, której dotyczy sprawa. Nad wszystkim górowało mnóstwo emocji. Tak najkrócej można opisać kolejną odsłonę dyskusji na temat budowy w Gorlicach zachodniej „obwodnicy” miasta.

Punktualnie o godzinie 16.00 w sali teatralnej Gorlickiego Centrum Kultury rozpoczęła się rozprawa administracyjna związana z planowaną przez Urząd Miejski inwestycją dotyczącą budowy zachodniego obejścia miasta. W rozprawie udział wzięli przedstawiciele Wojewódzkiego Zarządu Dróg, biura projektowego oraz burmistrz Gorlic i jego zastępca, a także mieszkańcy miasta ściśle związani z terenami, przez które przebiegać ma nowa droga.

Całość spotkania rejestrowana była w systemie video oraz audio. Wiceburmistrz Łukasz Bałajewicz rozpoczynając rozprawę powiadomił jej uczestników, że w wypadku niestosownego zachowania ma on prawo do wykluczenia danej osoby z udziału w spotkaniu oraz możliwość nałożenia kary grzywny.

W pierwszej fazie posiedzenia wiceburmistrz odczytał kalendarz dotychczasowych działań w przedmiotowej sprawie, po czym głos zabrała przedstawicielka firmy „Ekkom” sp. z o.o. projektanta planowanej obwodnicy.

Później głos oddano mieszkańcom Gorlic, którzy skwapliwie i merytorycznie punktowali wszystkie braki, niedociągnięcia i liczne błędy znajdujące się w opracowanym projekcie.

Bez wątpienia bardzo ważnym i merytorycznym głosem w dyskusji była wypowiedź Andrzeja Kuklicza prezesa firmy „Godrom” realizującej od wielu lat w całym kraju inwestycje drogowe.

Ponad 40 lat zajmuje się drogownictwem i wiem jedno, nie powinno się niczego budować na czynnym osuwisku, a Państwo świadomie idziecie w tę stronę. Ta decyzja może przynieść katastrofalne skutki dla przyszłych pokoleń, które będą musiały sobie radzić ze związanymi z tym problemami (…) Przed laty kupowano w tym miejscu ziemię pod budownictwo jednorodzinne. Każdy chwalił sobie cieszę i spokój, teraz ma być tu droga niezabezpieczona nawet ekranami dźwiękochłonnymi. Od kiedy do wiadomości publicznej dotarła informacja o planowanej inwestycji wartość nieruchomości znacząco spadła.

Inny głos z sali dopytywał się o koszty całego przedsięwzięcia, a w odpowiedzi usłyszał, że teoretycznie inwestycja powinna zamknąć się kwotą 45 milionów złotych. W ripoście mieszkańcy odpowiedzieli, że jest to niemożliwe mając na uwadze uregulowanie czynnego osuwiska, budowę estakady oraz mostu i odszkodowania za wywłaszczone grunty. Podobnego zdania był także cytowany wcześniej Andrzej Kuklicz, który z racji profesji umie wyliczyć przybliżony koszt takiego zadania.

Inne z wielu osób, które zabierały głos podnosiły między innymi problemy związane z brakiem zjazdów z drogi lub założeniem niedostatecznej wielkości zjazdów. Problemy z zalewaniem działek poprzez odprowadzenie z nowej drogi wód opadowych. Wskazywano, że projekt przedłożony do uzyskania Raportu oddziaływania na środowisko jest tak skonstruowany, że pozostawia otwartą furtkę do wywłaszczania ich prywatnych terenów dzięki swobodnej interpretacji zapisów projektu odnośnie strefy oddziaływania.

Pytano także, w jaki sposób projektant chce zgodnie z tym, co napisał odbudować ponad 100 letni las rosnący na trasie przebiegu planowanej drogi i w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Jedna z mieszkanek Ropicy Polskiej stwierdziła, że „ …jak Pan burmistrz chce usprawniać sobie ruch w mieście to niech zajmie się drogami w mieście, a nie wchodzi z tymi usprawnieniami do nich na wieś…”

Bezskutecznie próbowano dojść też informacji na temat tego, dlaczego planowana droga z drogi lokalnej w kategorii „L” została ustanowiona, jako droga kategorii „G”, gdzie w tych parametrach budowane są głównie drogi krajowe i wojewódzkie.

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Gorlic” wraz z załącznikami
Wykaz działek znajdujących się w zakresie realizacji przedsięwzięcia
Plan sytuacyjny wariantu wybranego do realizacji
Aneks do raportu
Inwentaryzacja zieleni

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (69)

buśkabuśka

45 20

Czy Bałajewicz skorzystał ze swojej władzy i wyrzucił kogoś z sali albo obłożył grzywną?
On w wielu aspektach (fizjonomia, takt) taki jak Jaki - ten od hakatumby, gwałtów i wywłaszczeń. 22:37, 18.09.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

??????

46 19

A czy to nie za czasów kiedy p. Andrzej Kuklicz był radnym (2002-2006) uchwalano nowe plany zagospodarowania przestrzennego min. uwzględniające drogę w tym miejscu? Czy ten pan miał już tam wtedy działkę? 23:05, 18.09.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

LolobLolob

29 54

Ludziom nigdy nie dogodzi !!! Raz narzekają że straszne korki, duży ruch na drodze a gdy jest możliwość utworzenia czegoś co ma sens to są przeciwni !!!
A co z droga w Ropicy Polskiej tzw. skrót na Siary czy też na ul.Łokietka ?? Ponoć jest to droga prywatna i nawet nawierzchni nie można na niej poprawić bo właściciele nie zgadzają się A ruch na niej jak przez miasto jest. 23:34, 18.09.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

abeceabece

82 11

Ha ha, jak Pani z Ropicy chce, żeby Burmistrz zainteresował się tylko drogami w mieście, to niech ona jeździ tylko drogami w Ropicy, a w Gorlicach korków we wtorki nie robi 07:37, 19.09.2017

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Lolob Lolob

2 13

Nie interesuje się tylko drogami w mieście! Lecz każda nowa droga się przyda chociażby zmniejszyła ruch o 13 %.
Nie jeżdżę we wtorki do miasta a pewnie to tacy jak ty stwarzają korki poprzez rozgladanie się skąd kto wyjeżdża !I stając na światłach jeszcze długo na zielonym! 15:16, 19.09.2017


abeceabece

5 0

Lolob masz problemy z czytaniem ze zrozumieniem? W swoim poście ustosunkowałem się do treści artykułu, gdzie napisano, iż jedna Pani z Ropicy Polskiej kazała burmistrzowi zająć się drogami w mieście. 15:22, 19.09.2017


QbaQba

74 17

Skoro badania ruchu wykazują, że dzięki tej inwestycji skrzyżowanie na Zawodziu odciąży się może (choć nie musi) o 13% to myślę, że szkoda sobie zawracać głowę taki pomysłami - wydawać kupę pieniędzy, niszczyć krajobraz i demolować życie wielu ludzi. Gdyby to przyniosło przynajmniej dwu albo trzykrotnie większe korzyści dla rozładowania korków, to można by pomyśleć. Jest tylko jedno wyjście - UDROŻNIENIE tego feralnego skrzyżowania. Wszystkie inne pomysły są jedynie półśrodkami, które nie rozwiążą problemu. 09:15, 19.09.2017

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

towłaśniejatowłaśnieja

2 9

13% to dla Ciebie mało? Dla mnie nawet 5% to będzie dużo, bo każda droga jakoś odciąży Zawodzie. Oczywiście przebudowa skrzyżowania na Zawodziu też ważna ale tym może zająć się zarządca drogi krajowej za swoje pieniądze a obwodnicą zarząd dróg wojewódzkich. Proszę zwrócić uwagę, że koncepcja obejmuje też część obwodnicy południowej, tą w Ropicy Polskiej 21:58, 19.09.2017


przerost ambicji chyprzerost ambicji chy

75 17

Droga może i ważna rzecz,ale czemu nie miejska tylko od razu krajowa?jak pan burmistrz lubi duże miasta i duże drogi z tirami przejeżdżającymi pod oknem to niech się do Krakowa przeprowadzi ale niech da ludziom żyć tak jak chcą.. 09:25, 19.09.2017

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

towłaśniejatowłaśnieja

6 11

A nie pomyślałeś, że na miejską burmistrz musi wyłożyć kasę miasta, kiedy wojewódzką może w dużej mierze sfinansować zarząd dróg wojewódzkich? 21:59, 19.09.2017


do towłaśniejado towłaśnieja

5 4

tylko widzisz misiu, tych ludzi co mieszkają koło planowanej drogi mało to interesuje,bo dla nich ważniejsze jest to,że albo się będą musieli wyprowadzić albo męczyć ze wspomnianymi tirami pod oknem.. 10:04, 20.09.2017


ŚlumŚlum

86 9

Qba, dokładnie! 13% to praktycznie tyle, co nic. A kto wie, czy po zbudowaniu tej drogi jako wojewódzkiej, ruch tranzytowy w mieście się nie zwiększy?
Ja się pytam (abstrahując od tej drogi): dlaczego nikt nie szuka żadnych innych rozwiązań problemów komunikacyjnych - takich, które nie kosztują dziesiątek milionów, a mogłyby przynieść efekty. Przykłady:
- odsunięcie przejść dla pieszych od ronda w centrum o kilka metrów, co stworzyłoby większy bufor dla samochodów wjeżdżających na rondo i upłynniło ruch
- zbudowanie prawoskrętu z ul. Korczaka do ul. 11 Listopada
- połączenie ul. Hallera z ul. Stróżowską
- połączenie ulic Słowackiego i Tuwima (odciążenie głównego ronda)
- wreszcie najbardziej newralgiczne skrzyżowanie na Zawodziu: czy nie da się tej drogi nieco poszerzyć tak, żeby dobudować 3-ci pas od strony miasta? Teraz auta jadące prosto są blokowane przez te, które skręcają w lewo, pas jest krótki (bo most) i wszystko się zatyka.
Przykłady można mnożyć. Tylko po co, skoro nikt w mieście się tym nie interesuje? Wierzą, ze zbudowanie magicznej drogi nad Blichem rozwiąże wszystkie problemy... 09:31, 19.09.2017

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

tralalatralala

20 1

Zamiast ronda pod skarbówką (dla kogo ono jest?) należało wybudować rondo na 11 Listopada/Korczaka.
Ale jak się wydaje nie swoje pieniądze, to tak jest. 10:05, 19.09.2017


woźnicawoźnica

89 10

Za te 45 milionów swobodnie można odkupić trzy budynki na Zawodziu przy skrzyżowaniu Mickiewicza i Kościuszki i jeszcze zostanie w cholerę pieniędzy. Budynki te wyburzyć, zrobić rondo i korków w mieście praktycznie nie będzie! Jeśli ktoś nie wierzy to niech postoi sobie chwilę na tym skrzyżowaniu to zobaczycie, że korki tworzą się przez światła, które ograniczają i to mocno płynność. 09:45, 19.09.2017

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

KarmazynKarmazyn

14 3

Za 45 mln, to da się zbudować mniej niż połowę tej drogi... 09:52, 19.09.2017


adam1adam1

3 8

Pod Drukarnią masz rondo i co? I nie masz korków? Rondo nic nie pomoże, potrzebna jest obwodnica. 01:47, 20.09.2017


KarmazynKarmazyn

81 6

Najgorsze, co wyraźnie wyszło na spotkaniu to fakt, że najprawdopodobniej PROJEKTANT NIGDY NIE BYŁ W TERENIE! Jest to totalna KOMPROMITACJA! Naniósł kreski na mapę, nie patrząc, jak to wygląda w rzeczywistości, po czym uparcie twierdził, że istnieje droga tam, gdzie jest pastwisko i pasą się krowy! ŻENADA! 09:51, 19.09.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KrisKris

20 75

Niech budują skoro jest kasa z Unii i Krakowa byle z głowa (poszanowaniem ludzi.ale wszystkim nie dogodzi)...kazda nowa droga w miescie sie przyda!!Gorlice maja kiepskie polozenie górki rzeki lasy pod nowe drogi...ale trzeba isc z postepem bo zostaniemy skansenem....!!!!Obudzcie się!! 09:59, 19.09.2017

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

twój nicktwój nick

12 3

taaa jasne na czynnym osuwisku..człowieku sam się obudź bo trochę bredzisz 10:11, 20.09.2017


REKLAMA

Myślę więc jestemMyślę więc jestem

80 12

Mieszkańcy z ul. Chopina z nowej obwodnicy nie skorzystają bo wyjadą na ul. Biecką, Parkową i już są na wylocie do Nowego Sącza.

Mieszkańcy Osiedla Młodych (Konopnickiej, Tuwima, Norwida, Słowackiego) z nowej obwodnicy nie skorzystają bo bliżej i prościej mają na skrzyżowanie na Zawodziu.

Wszyscy jadący od strony Krygu z nowej obwodnicy nie skorzystają tylko pojadą przez skrzyżowanie na Zawodziu.

Każdy kierowca TiRa tylko raz da się nabrać na przekierowanie na tą niby nową obwodnicę bo jadąc na trasie Jasło-Nowy Sącz lub odwrotnie przez Gorlice leci prosto drogą krajową 28, a nie musi składać się na kilku rondach, jakie będą na trasie nowej obwodnicy!

Komu ma zatem służyć ta niby obwodnica? Może mi ktoś to wytłumaczyć? Czy to ma być dla kilku bloków na ul. Krakowskiej i Słonecznej? Przecież Ci ludzie, jak jadą na Sącz to i tak nie jeżdżą przez Zawodzie tylko 90% z nich leci w górę na Bystrą i wyjeżdża przed Szymbarkiem! 10:02, 19.09.2017

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

towłaśniejatowłaśnieja

4 12

ma służyć tym, którzy jadą z kierunku Nowego Sącza na kierunek Tarnów. Trzeba czytać a później komentować 22:02, 19.09.2017


adam1adam1

5 9

Z Zawodzia ( duża dzielnica miasta) bedę jechał na ul Krakowską lub w kierunku Moszczenicy to nie bedę sie pchał przez centrum miasta tylko pojadę tą obwodnicą. 01:51, 20.09.2017


facioofacioo

3 1

Dlaczego nie wyremontować drogi przez Bystrą - już jest obwodnica. TIR-y z N.S. do Jasła mało jeżdżą, chyba z drewnem na N. Żmigród.Ich żadna obwodnica z miasta nie usunie. 21:05, 20.09.2017


tralalatralala

78 12

Kretynizm!!!
Ze względu na dominujący ruch w kierunku wschód-zachód, Gorlice potrzebują przede wszystkim obwodnicy południowej, łączącej DK28 z kierunku Nowego Sącza, DW977 do Koniecznej, DW 993 do Dukli oraz ponownie wchodzącej na DK28 w kierunku Jasła.
Bajdurzenia o ruchu z Nowego Sącza na Tarnów, jaki to ruch miałaby niby przejąć obecnie omawiana obwodnica zachodnia, to fikcja. Nowy Sącz i Grybów mają drogę DW 981 i niczego więcej nie potrzebują. Nie żartujcie, że Wysowa czy Ropa generują aż tak ogromny ruch w kierunku Tarnowa lub Krakowa, że zatykają Zawodzie. Bez przesady.
Włodarze - zajmijcie się tym, czego naprawdę potrzeba! 10:03, 19.09.2017

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

towłaśniejatowłaśnieja

2 7

Z pokazanych zdjęć wynika, że koncepcja obejmuje także część obwodnicy południowej - tą w Ropicy Polskiej 22:03, 19.09.2017


eniekeniek

53 10

Jeszcze przez rok (oby tylko) czeka nas cyrk z tą obwodnica. 10:09, 19.09.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

wyborcawyborca

78 13

Kukla koniecznie chce mieć jakiś spektakularny sukces w swojej kadencji. Tak jak Sterkowicz chciał mieć i uszczęśliwił nas rewitalizacją tak Kukla uparł się na obwodnicę, która nigdy nią nie będzie! Jak powstanie "to coś" co Kukla & spółka próbuje wmówić ludziom, że będzie obwodnicą zobaczycie, że to w żaden sposób nie spełni zakładanych oczekiwań. Problem w tym, że ta inwestycja wykluczy przez najbliższe 20-30 lat stworzenie prawdziwej i racjonalnej obwodnicy. Tylko wtedy będzie już za późno! 10:18, 19.09.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ŚlumŚlum

75 7

Kris, ale to nie jest tak, że "zbudujmy byle co i byle gdzie, bo jest kasa". Tak robisz inwestycje w domu? To kup sobie dyferencjał do stara, bo tanio sprzedają na szrocie!
Inwestycja musi mieć sens, musi być poparta jakimiś analizami. A ta, zachodnia właśnie budowana jest na zasadzie: a nóż się komuś przyda. Zero analiz, zero badań. Zbudujmy tu, bo tu zaplanowano drogę 60 lat temu - to jest jedyny argument! A mimo dofinansowania, też będzie kosztować gigantyczne pieniądze - zapewne ponad 10 mln zł. Miasto wyda kasę, a nawet nie wie, czy przyniesie to jakikolwiek efekt.
Przeczytaj sobie o prawie Lewisa-Mogridge?a. 10:20, 19.09.2017

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

towłaśniejatowłaśnieja

2 7

Ty zapewne jesteś lepszym projektantem i budowlańcem niż cały zespół inżynierów opracowujących koncepcje? To myślę, że Burmistrz wysłucha Twoich propozycji oraz analiz opartych na obliczeniach i obowiązujących przepisach prawa 22:05, 19.09.2017


Do towłaśniejaDo towłaśnieja

5 0

Nie jestem. Twierdzę tylko, że zanim podejmiemy decyzję o wielkiej inwestycji, musimy przeprowadzić analizę. Natomiast wszelkie pytania o jakiekolwiek analizy do UM, ZDW, kończą się stwierdzeniem: "no, nie da się, coś tam sprawdziliśmy i chyba nie da się, nie wiemy". Nawet w opracowanym przez siebie raporcie mają poważne błędy rzeczowe, co wyszło na rozprawie, gdy prawniczka zaczęła zadawać konkretne pytania. To jest poważne? Tak się wydaje publiczne (moje i Twoje) pieniądze??? 19:15, 20.09.2017


mariannamarianna

7 36

wiadomo kiedy wkoncu zostanie podjeta ostateczna decyzja czy zostanie wybudowana ta zachodnia "obwodnica" czy nie ? 11:24, 19.09.2017

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

SzerlokSzerlok

24 7

Ta obwodnica nigdy nie zostanie wybudowana w tym miejscu.To są tereny pod zabudowę jednorodzinną,tereny do spacerów i wypoczynku.Jeśli tak bardzo Burmistrzowi zależy na tej drodze to niech ją sobie wybuduje jako przedłużenie północnej w kierunku Granicznej i niech wdycha opary paliwa. 12:28, 19.09.2017


rozsądnyrozsądny

71 7

Proponowany łącznik od ul.Lipowej do nowej drogi to zakręt 90 stopni na BARDZO stromym podjeździe. Zimą i przy złych warunkach atmosferycznych to droga WYŁĄCZNIE dla samochodów z napędem na 4 koła i doskonałych kierowców. Zwykłe samochody i zwykli użytkownicy będą lądować w fosie przy zakręcie, mniej doświadczeni kierowcy będą blokować przejazd bo ktoś wymyślił tam łącznik z zakrętami na stromiźnie . Proponuję zainteresowanym przejdźcie sobie na koniec ogródków działkowych w dole przy ul.Lipowej i wyobraźcie sobie ten zakręt i udział w ruchu drogowym przy mokrej lub zimowej nawierzchni. moim zdaniem wcześniejsza propozycja forumowicza wykupienia ruder ( jedna rudera z nowym dachem a po przeciwnej porośnięta brzozami na dachu) na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Mickiewicza jest najlepszym wyjście dla udrożnienia ruchu na Zawodziu. 11:48, 19.09.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

szokszok

75 7

obwodnica przez Stróżówkę "pod kogutek"zwłaszcza zimą! przerażająco genialne ! 13:30, 19.09.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

greggreg

73 8

Najpierw rondo na Zawodziu. Potem południowa obwodnica Gorlic Panie... jeszcze Burmistrzu. To co teraz jest proponowane jest bez sensu!!! 13:48, 19.09.2017

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

tralalaltralalal

6 1

Też byłem "za", ale teraz to mam poważne wątpliwości, czy samo (powtarzam - samo) rondo na Zawodziu rozwiąże problem. Moim zdaniem - nie rozwiąże. Co zrobimy z ruchem pieszych? Rondo pod drukarnią pokazuje ten problem codziennie. Przecież ludzie muszą przejść przez ulicę, prawda? Samochody nie mogą być ważniejsze od ludzi. Damy Światła? Problem pozostanie. Przejście podziemne? Ogromne koszty.
Wydaje mi się, że koneiczne jest przede wszystkim wyprowadzenie tranzytu poza miasto - obwodnica od południa. A potem się okaże, że światła na Zawodziu nikomu nie szkodzą.

Ale największy problem w tym, że chyba żadnych badań w tym temacie nie przeprowadzano. Nie wiemy nic na temat natężenia ruchu w poszczególnych kierunkach na Zawodziu. A od tego chyba trzeba było zacząć. 08:43, 20.09.2017


TomaszTomasz

71 7

Zgadzam się w 100% - najpierw rondo na Zawodziu. Będzie tańsze i w większym stopniu rozwiąże problemy komunikacyjne w Gorlicach! Sam mieszkam na ulicy Kochanowskiego i wiem jak trudno w godzinach szczytu wydostać się z tej części Gorlic. 14:07, 19.09.2017

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

tralalatralala

7 4

OK, ale co z pieszymi? Poza tym, warto zauważyć, że podczas niedawnego remontu Węgierskiej korki na Kościuszki były znacznie mniejsze. Może obwodnica od południa rozwiązałaby problem? To chyba nie takie proste, jak się wydaje. 18:54, 19.09.2017


REKLAMA

woźnicawoźnica

67 7

Bardzo się cieszę, że mój pomysł znajduje poparcie wśród czytelników. Wynika z tego, że jest on jednak racjonalny nie tylko pod względem ekonomicznym, a na pewno będzie dużo tańszy niż 45 milionów złotych, ale też technicznym.

Po pierwsze upłynni ogólnie ruch na ważnym skrzyżowaniu w mieście.
Po drugie spowoduje to bezkolizyjne opuszczanie skrzyżowania, a wiadomo, jak jest obecnie chcąc np. z ulicy Mickiewicza skręcić w stronę Lidla, albo z ulicy Sienkiewicza skręcić na Nowy Sącz.
Po trzecie zawadzające inwestycji dwie kamienice raczej nie grzeszą młodością, szczególnie ta jedna na rogu Mickiewicza i Kościuszki, która od dawna stoi pusta, a jej jedynym przeznaczeniem jest ekspozycja bannerów reklamowych.

Podsumowując pomimo ogromnej rewolucji, jaką byłoby odkupienie i wyburzenie trzech budynków kamienica na roku Mickiewicza i Kościuszki, kamienica na rogu Sienkiewicza i Kościuszki oraz budynku, w którym obecnie jest bank PKO to to ma sens pod każdym względem. Będzie dużo taniej, dużo szybciej i o wiele bardziej odkorkuje to miasto aniżeli pseudoobowdnica! 14:17, 19.09.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MartalMartal

25 25

Jestem za budowa jak najbardziej. Drogi to rozwój, ale najpierw wybudujcie rondo na Zawodziu 15:32, 19.09.2017

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

serio?serio?

3 5

no i będzie to samo co pod drukarnią...też miało rondo rozwiązać sprawę..i co?rozwiązało?? 10:21, 20.09.2017


dociekliwydociekliwy

62 4

Przeczytałem Wasze komentarze i w zdecydowanej większości z nich można wyczuć "ducha rozsądku", którego zdecydowanie brakuje tym dwóm gamoniom z ratusza. Szkoda, że na rozprawie nie padło pytanie pod adresem tego większego, jak tam tempo badań i prac projektowych studentów z Politechniki Krakowskiej nad rodem na Zawodziu. Wydaje mi się, że do tej pory jak i w przyszłości żaden z nich nie obroni żadnej pracy w tym temacie ... Czy widzieliście ich kiedykolwiek na tym skrzyżowaniu żeby coś badali, mierzyli czy filmowali ?. Ja osobiście nie. Kiedyś widziałem jednak grupę mieszkańców, którzy kręcili filmiki na tym skrzyżowaniu i rondzie pod Drukarnią. Nie wiem na co liczy Kukla ale z jego strony to tylko czcze gadanie i konkretnych wniosków i opracowań z tego nie będzie. Zresztą nie musi bo wszyscy wiemy, że po prostu trzeba je jak najszybciej wybudować bez czekania na łaskę. Kukli nie chce się ruszyć do GDKiA bo jest leniwy i zależy mu tylko na stołku i profitach jakie przy okazji jego grzania spływają do kieszeni. Taka jest nasza smutna rzeczywistość. Taką mamy na jaką zasługujemy, jaką wybraliśmy siedząc w domach, zamiast ruszyć niezadowolone ze wszystkiego tyłki do urny ... itd, itp ...

PS. Ile kubłów zimnej wody jeszcze przyjmiemy na nasze łby, żeby nas wreszcie oświeciło ? Kochani współmieszkańcy całkiem ładnego miasteczka. 17:54, 19.09.2017

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

towłaśniejatowłaśnieja

4 16

Jak Burmistrza nie ma w urzędzie, bo jest w delegacji, to narzekanie, że go ciągle nie ma, a jak jest, to narzekanie że nic nie załatwia. Ludzie wy macie chyba schizofrenię :)
I wyzywanie kogoś od gamoni pokazuje bardzo "wysoki" poziom kultury również. 22:09, 19.09.2017


JKJK

58 6

O kurcze. Ja mieszkam na ul. Stróżowskiej. "Obwodnica" dodatkowo pogorszy sytuację na tej ulicy oraz na rondzie koła Kuflanda. Korek zostanie przerzucony w dużej mierze właśnie tu. Gratuluję włodarzom miasta pomysłu. Sens ma tylko rondo na Zawodziu. Ma Pan Burmistrz prawdziwe konsultacje społeczne i słyszy Pan jakie są tak naprawdę oczekiwania społeczne mieszkańców Gorlic!!!!!!!!!!! 19:06, 19.09.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ObywatelObywatel

55 6

Jestem mieszkańcem ul. Stróżowskiej. "Obwodnica" poprzez przerzucenie ruchu pogorszy sytuację drogową na tej ulicy oraz na rondzie koło Kauflanda. Rondo na Zawodziu. Panie Burmistrzu słyszy Pan jakie jest zdanie mieszkańców Gorlic. To są prawdziwe konsultacje społeczne. Niech pan posłucha i wyciągnie wnioski. Vox populi vox dei!!!!!!!!! 19:10, 19.09.2017

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

mamamama

7 1

Pan burmistrz nie słucha nikogo,nie szanuje nikogo , zrobi jak jak chce, ale niech Pan Burmistrz wie,że my mieszkańcy też się nie poddamy ,będziemy walczyć do końca o swoje prawa i o godne życie w tym mieście.Pan burmistrz nie postarał się o pieniądze na tą drogęmama ,nie wysilił się zbytnio , on poprostu je dostaje łątwa ręką. Wstyd! 10:15, 20.09.2017


RRRR

47 4

Ta obwodnica nie jest w interesie miasta , ale Krakowa. Tak jak budując ul. Sportową to Kraków nie zgodził się na rondo na Zawodziu. Ludzie tu chodzi tylko by oddalić od centrum miasta drogę wojewódzką do Koniecznej.Panie Burmistrzu to nie jest w interesie Gorlic!!!! Czy Pan tego nie widzi? 19:40, 19.09.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

RH+RH+

42 5

Zgadzam się z RR. To dlatego Kraków che dać kasę. Niech pieniądze
dadzą na rondo na Zawodziu i południową obwodnicę. Kraków nie chce przecież przez tą inwestycje rozwiązać problemów komunikacyjnych Gorlic. Zwolennicy zachodniej obwodnicy ruszcie makówką. 19:47, 19.09.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KarmazynKarmazyn

46 4

Do RR i RH+: dokładnie tak, jak piszecie: to Krakowowi chodzi o to, żeby zbudować drogę, która dla Gorlic nie ma większego znaczenia. Dlaczego? Z 2 powodów:
1. Trzeba stworzyć alternatywę dla trasy Barwinek-Rzeszów. Dlatego, że kolejna trasa równoległa do niej to dość kiepska trasa Preszów-Brzesko. Między Tatrami, a Ukrainą nie ma więcej poważnych kanałów komunikacyjnych północ-południe. Problem polega tylko na tym, że utworzenie tej trasy przeniesie część ruchu tranzytowego z 2 wymienionych tras do Gorlic.
2. Trzeba koniecznie wydać środki z UE, bo "się zmarnują", a jak się zmarnują, to będą odpowiedzialni urzędnicy. Więc nie patrzymy co, jak, tylko budujemy. 60 lat temu planowano tu drogę? To jabadabaduu, budujmy, skoro jest kasa. Taka logika. 21:35, 19.09.2017

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

tralalatralala

7 1

Coś w tym jest. Starczy popatrzeć na remont DW 977 od Magury do granicy. Widać jak są poszerzane pobocza, zniwelowany został ostry zjazd z Magury przed samym Gładyszowem (mi w sumie on nigdy nie przeszkadzał). I ruch ciężarowy pójdzie na południe. Może o to chodzi?
A to się ludziska ucieszą... 10:39, 20.09.2017


ZGRZGR

1 1

Bzdury piszecie. Po pierwsze przejście graniczne Konieczna-Becherov jest przejściem z ograniczeniem DMC do 7,5t. Więc kto niby miałby zrezygnować z przejścia ciężarowego Barwinek? Z serpetynami gorszymi niż Sarisskim Stiavniku na Słowacji (droga Barwinek-Przeszów). Podobnie ograniczenie 7,5 (oprócz wjazdów docelowych) od strony słowackiej jest już na skrzyżowaniu w Zborovie. Słowacy drogi do granicy nie remontują i nie zamierzają. A to że nasi do granicy remontują to tak czy siak ta droga prosiła się o remont. 12:33, 01.10.2017


KarmazynKarmazyn

41 1

A kolegę o nicku Obywatel zachęcam do zebrania podpisów i złożenia protestu na ręce burmistrza. 21:36, 19.09.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

towłaśniejatowłaśnieja

6 44

"Przed laty kupowano w tym miejscu ziemię pod budownictwo jednorodzinne. Każdy chwalił sobie cieszę i spokój..." - Panie Prezesie, a jak kupowano te działki, to droga w planie zagospodarowania była? 22:11, 19.09.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

do ~ to właśnie jado ~ to właśnie ja

61 1

Zainteresuj się tematem dokładniej - nie było OBWODNICY w przeciwieństwie do południowo-wschodniej strony miasta. Natomiast nawet aktualny plan "kończy się" w połowie rzeki Ropa - czyli co? Miasto planowało wybudować połowę mostu? - NIE, zwyczajnie w świecie nikt tego poważnie nie potraktował - stworzono NIEREALNY plan - bo na etapie jego tworzenia nie było akceptacji społecznej.
Zresztą społeczeństwo już na etapie tego planu nie było się w stanie przebić z jakimkolwiek innym przebiegiem drogi, najważniejszy radny w mieście już wiedział jak to "załatwić" 22:44, 19.09.2017

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

abeceabece

1 12

Jeżeli plan był uchwalony wbrew społeczeństwu albo bez jego informowania, to łatwo można go obalić, tak jak to się stało w Ropicy Polskiej. Dlaczego zatem nikt tego nie zrobił do tej pory? Ponieważ to co piszesz nie do końca jest zgodne z rzeczywistością. 07:36, 20.09.2017


XyzXyz

53 1

ZDW w Krakowie lub DKDiA niech zajmie się rondem na Zawodziu. 22:59, 19.09.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KtośKtoś

48 1

Panie Burmistrzu niech Pan wyciągnie wnioski.Argumenty przeciwko takiej "obwodnicy" przedstawione w większości komentarzy są racjonalne. 12:56, 20.09.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

CBOSCBOS

52 2

Ponad 80% komentarzy jest przeciwko "obwodnicy" zachodniej. Podobnie kształtuje się opinia mieszkańców Gorlic. Prawie 100 % jest za rondem na Zawodziu, ok. 90% za południową obwodnicą miasta. Bez komentarza. I co...? 14:06, 20.09.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

facioofacioo

4 42

Popatrzcie, jaki kierunek blokuje Zawodzie - z NS do Centrum. Więc co zmieni obwodnica południowa? Tranzyt przez Gorlice prawie nie istnieje a przynajmniej nie tiry blokują skrzyżowania 21:18, 20.09.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

do ~facioodo ~facioo

49 2

Nie ośmieszaj się - nawet ZDW wyraźnie mówi, że właśnie południowa jest tym rozwiązaniem, które cyt. "kompleksowo rozwiązuje problemy komunikacyjne Gorlic" Tylko nasi samorządowcy miasto i powiat uparli się, że chcą zachodnią, a nie południową. Co ciekawe to nie tylko Ci poprzedni (Kochan i Wędrychowicz), ale też Ci obecni (Kukla i Górski). 23:14, 20.09.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Marek266Marek266

44 0

Gorlice nie mają szczęścia do projektantów.Ci co piszą że rondo pod drukarnią nie zdaje egzaminu niech staną przy tym rondzie i popatrzą dlaczego nie zdaje egzaminu-przejścia dla pieszych powinny być oddalone od zjazdu z ronda przynajmniej 15 metrów,bo teraz mieści się jedno auto a jak drugie chce jechać w tym kierunku to blokuje całe rondo.Tak samo wjazd na rondo przy banku -przejeżdża jedno auto i idą już piesi, gdyby za przejściem było miejsce na trzy auta to ruch byłby płynny bo zamiast jednego auta , przejechało by trzy.Drugim rozwiązaniem mogą być światła na tym rondzie tak ustawione aby trzy minuty była jazda po całym rondzie a potem czerwone na pół minuty aby na każdym przejściu mogli przejść piesi.Z początku będą wypadki bo jest mało rond z ruchem świetlnym(w tym przypadku pierwszeństwo miały by pojazdy wjeżdżające na rondo)ale to jedyne rozwiązania dające odkorkować miasto. 08:10, 21.09.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

marek244marek244

46 0

C.d jest wiele przykładów specjalnego korkowania miasta -skrzyżowanie na zawodziu ,dlaczego są ustawione zapory betonowe aby nie skręcić w lewo do Lidla ?gdzie te auta mają zawrócić aby tam wjechać?droga jest zablokowana od Sokoła i od szpitala i to co kierowcy tam robią aby zawrócić to kabaret ,bezpieczniej byłoby skręcać w lewo ale betony nie pozwalają.Mam cb radio to ciągle słyszę jak kierowcy dużych aut spoza naszego terenu ostrzegają się nawzajem żeby uważać na te skrzyżowanie bo to jakiś *%#)!& to ustawił ze naraz tyle aut ma zielone światło a tir zostanie na środku i zablokuje całe skrzyżowanie. 08:23, 21.09.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ŚlumŚlum

48 0

Do Marek266: to co napisałeś o odsunięciu przejść dla pieszych jest tak oczywiste, że widzą to wszyscy mieszkańcy Gorlic (nawet gimnazjaliści), za wyjątkiem tych, którzy mogliby coś z tym tematem zrobić. A chociażby sprawdzić.
Taki pomysł: sprawdzamy we wtorek, jak przebiega ruch w mieście (ile średnio trzeba czasu, żeby pokonać rondo). Tydzień później, też we wtorek, bierzemy 4 strażników miejskich (tak, wiem, zarobieni są, ale może te kilka godzin bez ich cennej pomocy miasto jakoś przetrwa), odgradzamy przejścia taśmami, oklejamy prowizoryczne pasy 15 m dalej, a strażnicy pilnują, żeby piesi chodzili tylko po prowizorycznych przejściach. I monitorujemy ruch tak, jak przed tygodniem. Koszt: w okolicach 0 zł. Wiedza otrzymana: bezcenna.
Przypominam też, że nowa "obwodnica" to 3 dodatkowe ronda. Po tych rondach będą chodzić piesi. Przejścia również zaprojektowano tuż przy rondach. Jakieś wnioski? 09:54, 21.09.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

GregGreg

38 0

Niestety nasze władze nie myślą racjonalnie. To smutne. 16:26, 21.09.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

Jak oni działająJak oni działają

36 0

Z oświadczenia w fotorelacji wynika, że nasze władze samorządowe działają na szkodę mieszkańców! Co z obwodnicą południowo-wchodnią? Taki bubel zamiast prawdziwego rozwiązania! Wstyd 11:56, 22.09.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

zaniepokojony sytuaczaniepokojony sytuac

29 0

Ja powiem tyle. Ta obwodnica planowana to porażka. Jeszcze ronda, z których przy zjazdach zaraz są przejścia? Komuś już na łeb padło z tymi przejściami dla pieszych zaraz po zjeździe z rond. Co się tak uparł ktoś na to!? Przejścia dla pieszych powinny być ODDALONE najdalej jak to możliwie. I przez to na tych rondach gorlickich jest takie kamikadze jakie jest i lepiej na pewno już nie będzie.
Co do ronda na Zawodziu, tam aż sie prosi, żeby je zrobić. Wiele osób podkreśliło ten fakt! Ja również do tego się przychylam, ale głos ludzi nie jest jakoś zbytnio słyszany.
Skrzyżowanie ulic Mickiewicza, Blich przed mostem na Zawodziu to jest masakra, potem to koło Urzędu Skarbowego, takich skrzyżowań jest wiele w Gorlicach przez które traci się czas, stojąc w korkach. A tak btw. korki w Gorlicach to jest rzeźnia. Czasem wolę iść pieszo niż jechać.
Aha powtarzam i będę to powtarzał, kiedy (i czy w ogóle) w końcu będą PORZĄDNIE wyremontowane ulice takie jak Pułaskiego, Milenijna, Mała, Michny, Sadowa, Okulickiego, Gajowa, no i na pewno by się jeszcze wiele, takich ulic znalazło w naszym mieście ( z tego co słyszałem Kochanowskiego też to generalki by się nadawało) itp. akurat ja najczęściej przejeżdżam po tych w/w ulicach. Wypadałoby zrobić nawierzchnie nową i te cholerne studzienki jakoś pochować czy coś z nimi zrobić, bo jadąc autem to czuję się jakbym w lesie albo na jakim poligonie jeździł -.- Bo Stróżowska jak była wyremontowana jakoś 3 lata temu (?) tak gorzej wygląda, a zwłaszcza po opadach deszczu, niż przed remontem hahhahahha 15:04, 22.09.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

HelenaHelena

27 0

Wiadomo jest, że jest tam czynne osuwisko. Obawiam się, że firma która się to podejmie krzyknie sobie olbrzymią kwotę! Jeśli podejmie się tego firma taka jak rynek gorlicki za mniejszą kwotę to będziemy mieć kolejny bubel w Gorlicach, jeśli w ogóle go skończą, a nie zostawią w połowie rozgrzebana inwestycję. Obawiam się, że zalozony budżet 45mln w połowie pokryje budowę. Czy Gorlice na to stać? Pan Burmistrz bardzo uparł się i chce zostawić po sobie pamiątkę, tylko jakim kosztem. 11:53, 23.09.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JanuszTransportuJanuszTransportu

18 0

Nie trzeba być Januszem od dróg :) żeby wiedzieć za to 40 milionów lepiej było by zrobić przejścia podziemne czy naziemne nad pod dawna drukarnia gdzie wiecznie piesi tworzą korki wchodząc na drogę. Obwodnica pewnie zostanie wykonana bo za nią idą frukty. Kto kumaty ten wie :) A korki w mieście dalej będą . 12:32, 01.10.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

xyzxyz

9 0

Plan pseudo obwodnicy wyrzucić do kosza. Lobbingować za rondem na Zawodziu i południową obwodnicą - ostatnie zadanie dla Burmistrza i jego... doradcy. 13:37, 03.10.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
© gorlice24.pl | Prawa zastrzeżone